Bøger / faglitteratur

Fra ghetto til blandet by : danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder


Beskrivelse


Om bystrategiske tiltag i forbindelse med omdannelse af udsatte boligområder, hvor nye former for indsatser er bragt i spil samt diskussion af indsatsernes potentialer. Det sker med udgangspunkt i undersøgelser i danske og udenlandske boligområder, hvor omfattende indsatser er blevet gennemført.

Anmeldelser (1)


Danske kommuner

Årg. 49, nr. 2 (2018)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 49, nr. 2 (2018)