Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Fra kold krig til ny verdensorden


Beskrivelse


Udfra nyere offentliggjorte analyser og kilder gives en fremstilling og diskussion af de forandringer i det politiske verdensbillede, som den kolde krig har medført med særlig henblik på verdenspolitikkens hovedaktører Sovjetunionen/Rusland, USA og Europa fra 1970'erne til i dag.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. sep. 2003

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 9. sep. 2003

Denne flotte lærebog til historie på gymnasieniveau giver en udmærket indføring i og gennemgang af de seneste ca. 60 år af historien med udgangspunkt i den kolde krig. Bogen medtager Irak-krigen foråret 2003 som det nyeste samt berører dilemmaet ved USA's stærke position i forhold til det internationale samfund i FN. Bogen indeholder 3 hovedafsnit, der kronologisk omhandler den kolde krig, omvæltningerne og den ny verdensorden. Hvert hovedafsnit har mellem 3 og 6 delafsnit, som med forskellige vinkler kommer godt rundt i forholdet USA-Europa, USSRs endeligt, EU, den tyske genforening, USA-FN etc. Til hvert delafsnit hører oversatte kildetekster til videre orientering. Ud over indholdsfortegnelse er der bagest 5 siders leksikon samt 6 siders stikordsregister. Endelig er der lavet en hjemmeside til bogen, som kapitel for kapitel giver 5 indgange - problemstillinger, baggrund og spørgsmål, ideer til opgaver, links og litteratur. Brødteksten er i to spalter, mens kildeteksterne er 3-spaltede. Brødteksten er krydret med enkelte velvalgte billeder og relevante tabeller eller supplerende tekster - ligeledes 3-spaltet. Sproget er holdt i et ligefremt og mundret dansk. I folkeskolen kan bogen indgå i lærerbiblioteket som baggrundsviden.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 160 (2004)

af

af

Otto Rühl

Nr. 160 (2004)