Bøger / faglitteratur

Fra neuroser til relationsforstyrrelser : psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi


Beskrivelse


I bogen bliver en række af de vigtigste teorier om udvikling af psykopatologi fra Freud til Otto Kernberg og Daniel Stern gennemgået.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Martin Hjelmborg

2006

1. udgave udkom i 2001 og denne 2. udgave er en opgraderet version. Begge udgaver af bogen er identiske, bortset fra opgraderingerne, der omfatter kapitlet om børnepsykologen Daniel Stern og et nyt system til at stille diagnoser efter samt en ny forsideillustration. Dette er også nævnt i forordet. Daniel Stern skrev i 1985 (dansk udgave 1991) Barnets interpersonelle univers, men skrev en stærkt revideret udgave, på dansk Spædbarnets interpersonelle verden, 2000, hvor han gør op med flere af sine tidligere teorier, bl.a. ved at integrere den kritik, der har været mod disse. Dette er medtaget i bogen her (2. udgaven), heriblandt et nyt udviklingsdiagram. Den anden opgradering er diagnoseskemaet "Diagnostic classification 0-3" fra 1994 (for børn 0-3 år), udviklet af et nationalt forskningscenter i USA med småbørn som område. Dette afsnit erstatter afsnittet "Klassifikationer på grundlag af reaktionsmønstre", der afslutter kapitlet "Andre former for klassifikationssystemer". Litteraturlisten er ligeledes ajourført. Den nye udgave har samme målgruppe som 1. udgave (mest folk med speciale i børns udvikling og fejl-ditto, samt til undervisning) men begge udgaver kan læses af alle interesserede uden speciel faglig baggrund, grundet et klart sprog uden brug af faglig indforstået jargon. Giver et godt billede af udviklingen i faget de sidste 100 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 7. mar. 2001

af

af

Lis Pedersen

d. 7. mar. 2001

Karen Vibeke Mortensen er psykolog, specialist i psykoterapi og børnepsykolog, og hun har bl.a. i sin undervisning på universitetsniveau savnet oversigtmateriale til de studerende. Det råder hun selv bod på her, idet bogen indeholder en gennemgang af de udviklingsteorier, som har betydning for både forståelse af og videreudvikling af teorierne. Stoffet er disponeret med en kort biografi over psykologen med inddragelse af oplevelser der kan have betydning for hans/hendes forskningsarbejde, som gennemgås i afsnit på ca. 20-35 sider. Denne del, som udgør næsten 300 sider, efterfølges af en række tværgående temaer. Gennemgangen af forskellige klassifikationssystemer og metoder inden for psykiatrisk diagnostik er dominerende her og afsnittet afsluttes med en diskussion af systemerne. Sidst er der navne- og stikordsregister og en omfattende kildefortegnelse. Det er den mest dybtgående gennemgang af forskere inden for udviklingspsykologien fra Freud til Stern, som findes på dansk. Det samme gælder det informative afsnit om klassifikationsmodellerne. Det er en bog, som henvender sig til studerende og fagfolk, men alment interesserede kan bestemt også få udbytte af bogen, som for en stor dels vedkommende er holdt i et alment tilgængeligt sprog.


Berlingske tidende

d. 9. juni 2001

af

af

Søren Søgaard

d. 9. juni 2001


Ugeskrift for læger

Årg. 163, nr. 33 (2001)

af

af

Pia Jacobe Rubin

Årg. 163, nr. 33 (2001)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 38, nr. 6 (2001)

af

af

Henning Strand

Årg. 38, nr. 6 (2001)


Psykolog nyt

Årg. 57, nr. 3 (2003)

af

af

Lars Thorgaard

Årg. 57, nr. 3 (2003)


Psyke & logos

Årg. 23, nr. 1 (2002)

af

af

Bente Petersen

Årg. 23, nr. 1 (2002)


Matrix

Årg. 19, nr. 2 (2002)

af

af

Gunnar Carlberg

Årg. 19, nr. 2 (2002)


Matrix

Årg. 19, nr. 2 (2002)

af

af

Jan Nielsen

Årg. 19, nr. 2 (2002)