Bøger / faglitteratur

Fra service til samskabelse : vejen til meningsfuld velfærd


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2018

af

af

Jytte Bræmer

d. 19. apr. 2018

En indkredsning og beskrivelse af begrebet samskabelse og ikke mindst en refleksion over de udfordringer i det offentlige, som samskabelse er svaret på. For foreninger, kommunale embedsmænd og politikere.

Nytænkning af offentlig service og velfærd er på dagsordenen. Gamle styringsformer har på mange måder spillet fallit og kalder på en revurdering af vores måde at tænke velfærd på. Forfatteren indkredser, hvad der kendetegner begrebet samskabelse, og hvordan det adskiller sig fra samarbejde. Deltagelse er ikke at tage borgerne ind i noget, men at give det bort til dem. Det stiller krav til begge parter, og bogen indeholder også et afsnit om ansvar med patientforeninger som et godt eksempel.

En bog, der på forbilledlig vis kombinerer abstrakt tænkning om en anderledes måde at anskue vores fælles velfærd på med en ret jordnær forholden sig til den virkelighed, der findes derude i kommunerne. Forfatteren er rundet af en praksisviden, der kvalificerer hans måde at provokere til en anderledes måde at løse opgaverne på. Han lægger ikke skjul på, at det er svært og har en god måde at sætte en spejl op for os praktikere. En bog, der kortfattet samler de vigtigste pointer, faldgruber og udfordringer, og også anviser konkrete nye veje.

Bogen ligger i forlængelse af forfatterens egen Plads til deltagelseOm velfærdVelfærd i klemme. Ellers er vi ovre i lidt mere teoretiske overvejelser om velfærdssamfundet, i fx Om velfærd eller Velfærd i klemmeBogen ligger i forlængelse af forfatterens egen Plads til deltagelse. Ellers er vi ovre i lidt mere teoretiske overvejelser om velfærdssamfundet, i fx eller Velfærd i klemmeBogen ligger i forlængelse af forfatterens egen Plads til deltagelse. Ellers er vi ovre i lidt mere teoretiske overvejelser om velfærdssamfundet, i fx Om velfærd eller .