Bøger / faglitteratur

Fra storkonflikt til barselsfond : den danske model under afvikling eller fornyelse


Beskrivelse


Sociologisk analyse af overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området fra 1998-2004. Med interviews med hovedforhandlerne, der afdækker formelle og uformelle relationer mellem forhandlingsparterne samt dokumenterer forhandlingsprocesserne i den danske model.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. jan. 2006

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 18. jan. 2006

Udtrykket "Den danske model" er tidligere i enkelte sammenhænge blevet brugt til at karakterisere noget særligt om danske forhold. Efter udgivelsen af bogen fra 1993 Den danske model skrevet af Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Carsten Strøby Jensen om det danske organisations- og aftalesystem, relaterer udtrykket sig typisk hertil. Senest i bogen Fra magtkamp til konsensus, 2003 har Jepser Due og Jørgen Steen Madsen brugt udtrykket i analyserne af arbejdsmarkedspensionerne. Nærværende omfattende forskningsprojekt har bl.a. til formål at undersøge udviklingen og fremtiden for det særligt danske aftalesystem, som med en udpræget selvregulering er presset mange steder fra, ikke mindst politisk. Forfatterne gennemgår og analyserer OK-forhandlingerne fra 1998, 2000 og 2004 samt vigtige begivenheder imellem forhandlingerne, og bogen dokumenterer og illustrerer på baggrund af mange interviews m.v. de forhandlingsprocesser der kendetegner aftalesystemet. Der lægges ikke op til, at bogen læses fra ende til anden, men at læseren udvælger særlige interesseområder i det omfattende materiale. En udførlig indholdsfortegnelse og indeks letter overskueligheden. Den primære målgruppe er politikere, forskere, studerende på højere læreanstalter samt folk, der i øvrigt beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforhold.