Bøger / faglitteratur

Fra verden til navlen : kunsten i funktion


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. sep. 2003

af

af

Jens Hjøllund

d. 4. sep. 2003

Bør nutidskunsten leve op til Georg Brandes' diktum om, at kunstens opgave er at sætte problemer under debat og forholde sig etisk og politisk til samtiden, eller bør den insistere på sine egne æstetiske lovmæssigheder og autonomi? Artiklerne i denne antologi, skrevet af ni forskere og udøvende kunstnere, giver deres bud på kunstens rolle og funktion mellem politik og æstetik. Flere af bidragyderne påpeger, at det er en falsk modsætning, som synes under nedbrydning i dele af nutidskunsten. Som eksempel fremhæves Documenta 11-udstillingen i 2002, der i kraft af sit tema om kunst og globalisering knytter an til 1960'ernes og 70'ernes politiske kunst, men samtidig æstetisk reflekterer over sig selv som kunst og form. I Kasper Nefer Olsens meget velskrevne og polemiske artikel hævdes det modsatte synspunkt: At kunstens kritiske funktion netop består i kraft af tilbagetrækningen fra det sociale rum, som forhindrer den i at blive reduceret til "tilbud" og "event": "Der er intet nyt under solen: kunsten har altid været asocial, og deri består også dens fremtid." Bogens artikler befinder sig på et højt teoretisk og begrebsligt niveau med referencer til filosofiske sværvægtere som Walter Benjamin, Wittgenstein og Adorno og henvender sig primært til studerende på de æstetiske uddannelser.


Højskolebladet

Årg. 128, nr. 16 (2003)

af

af

Niels H. Elberling

Årg. 128, nr. 16 (2003)


Filosofi

2004, nr. 4

af

af

Steen Nepper Larsen

2004, nr. 4Informationer og udgaver