Bøger / faglitteratur til børn

Fred i verden? Krigen i mennesket?


Beskrivelse


I en række tekster af social og politisk art beskrives krigens virkelighed, krigsårsager, våbenhandel, antimilitarisme, fredsbevægelser m.m.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ole Frøslev Christensen (skole)

d. 18. dec. 2018

Tekstsamling på 80 sider om krig og fred til brug i folkeskolens ældste klasser, gymnasium og HF. I kapitlerne: hvad er krig, årsager til krig, våbenhandel, op/nedrustning, atomkrig ogfredsbevægelser bringes kortere og længere citater af forfattere, historikere, filosoffer, politikere og videnskabsmænd. Teksterne, hvoraf flere er svære, rummer synspunkter og er ikke sat i nogen(kultur)historisk sammenhæng. En kildefortegnelse oplyser teksternes oprindelse. Til slut bringes erklæringerne om menneskerettighederne og barnets rettigheder samt opgaver. Omslag og 6illustrationer i symbolistiske raderinger af Bent Gammelgaard. Overskrifter og afsnitsopdelingen er lidt rodet, og det er undertiden svært at skelne mellem citater og forf.'s egne kommentarer.Tekstvalget virker tilfældigt, og flere kapitler har et collage-agtigt præg. Af den danske fredsbevægelse fortælles om Fredspolitisk Folkeparti (som forf. var formand for), mens andreorganisationer som f.eks. Kvindernes fredsliga ogAldrig Mere Krig ikke nævnes. De senere års nye fredsbevægelser nævnes sporadisk. Der findes langt bedre materialer om dette vigtigt emne. Dettehæfte er uden relevans for folkeskolen.


Krig & fred

årg 1, nr 2 (1985)

af

af

Jørgen Teglers

årg 1, nr 2 (1985)