Bøger / faglitteratur

Fremtidens partier


Beskrivelse


Det politiske landskab er i opbrud. Gamle partier er blevet splittet. Nye alliancer er kommet til. Alligevel er systematisk ledelse og udvikling af fremtidspartierne nærmest fraværende. Mon ikke tiden er moden til at udvikle Det lærende parti, uden at partiet mister sit hovedformål: at vinde eller bevare magten? Er du til rå magt og politisk indflydelse eller til levende debat og fritænkning? Er du til brede politiske forlig eller til høj profil med kant? Er du til topstyret ledelse, skjult hykleri eller demokratisk samtale? Det er nogle af nogle af de valg, de politiske partier i fremtiden må træffe i forhold til de nye vælgere. Christine Antorini diskuterer med udgangspunkt i de fire aktuelle partikonstruktioner (Den politiske kamporganisation, Den politiske studiekreds, Realpartiet, Identitetspartiet) en række dilemmaer som partierne må forholde sig til i fremtiden. I første del af bogen ser hun på partierne udefra, i anden del træder hun inden for i partiet og ser på ledelsesformerne. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at vælge hvilken type fremtidsparti man ønsker at udvikle. Det kræver ledelse at forandre og udvikle partiet. At lede et parti er et ledelsesmæssigt håndværk som på mange måder ligner ledelsesopgaven i alle andre typer af virksomheder og organisationer. Ledelsesopgaven er vigtig for at sikre en demokratisk samtale i partierne som ender med at kunne producere løsninger. Gennem analyser, eksempler og handlingsanvisninger giver bogen inspiration til udvikling af partiet som en på samme tid helt særlig og helt generel organisation.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Søren Brunbech

2008

I en tid med stor interesse for politiske spørgsmål, men kun ringe opbakning til de etablerede partier, vil der sikkert være en del interesse for Christine Antorinis bud på, hvordan man kan modernisere partierne, så de giver plads for en reel debat om fremtidens udfordringer.

Christine Antorini trækker på egne politiske erfaringer fra Socialdemokratiet og tidligere SF i denne debatbog, hvor hun diskuterer hvordan fremtidens politiske partier skal organisere sig her i overgangen fra industriøkonomien til vidensamfundet. De nuværende partier hænger fast i forældede ledelses- og organisationsformer. Det kræver en veltilrettelagt ledelsesstrategi at skabe det nødvendige rum i partierne for en langsigtet debat om de nye samfundsudfordringer, og Christine Antorini kommer med konkrete bud på, hvordan både hendes eget, men også de andre traditionelle partier, kan udvikle sig til demokratiske kamporganisationer med en inspirerende debatkultur.

Antorini har tidligere været med til at diskutere partierne og deres rolle i debatbøgerne Borgerlige ord efter revolutionen, 1999 og Det ny systemskifte, 2002.

En velskrevet debatbog, hvor Christine Antorini, der efter en karriere i Socialistisk Folkeparti nu er MF for Socialdemokratiet, præsenterer mange gode og tankevækkende forslag til, hvordan de etablerede partier kan modernisere og forny sig og skabe rum for en debat om relevante fremtidige problemer.


Berlingske tidende

d. 29. mar. 2008

af

af

Jesper Beinov

d. 29. mar. 2008


Kristeligt dagblad

d. 27. mar. 2008

af

af

Henrik Hoffmann-Hansen

d. 27. mar. 2008


Politiken

d. 27. mar. 2008

af

af

Per Michael Jespersen

d. 27. mar. 2008


Weekendavisen

d. 28. mar. 2008

af

af

Arne Hardis

d. 28. mar. 2008


Information

d. 29. mar. 2008

af

af

Rune Lykkeberg

d. 29. mar. 2008


Jyllands-posten

d. 29. mar. 2008

af

af

Dennis Nørmark

d. 29. mar. 2008