Bøger / faglitteratur / bibliografier

Frygtens ret


Beskrivelse


Analyse af, hvad der sker, når frygt får juridisk og politisk betydning ; dels teoretisk ud fra en retshistorisk vinkel, dels praktisk ud fra en række af nye love og regler, funderet i frygt.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juni 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 22. juni 2010

En debatbog om et vigtigt retsfilosofisk emne der primært kan anvendes af studerende i jura- og samfundsfag, men som også, med sine mange konkrete eksempler, henvender sig til læsere med almindelig interesse i samfundsmæssige forhold.

Peter Høilund er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Han stiller spørgsmålet om det er nødvendigt at ofre dele af demokratiet for at bevare det. Siden 11. september 2001 og Muhammedkrisen fra 2005 har en frygtkultur påvirket den nationale og internationale lovgivning. Parallelt med teoretiske overvejelser om frygtens ret og begæret efter sikkerhed gennemgår han lovinitiativer som terrorpakkerne, indsatsen mod fugleinfluenzaen, lømmelpakken og knivloven. Det er alle hurtigt implementerede love der skal imødegå borgernes krav om sikkerhed og vise politikernes handlekraft, men som har ført til en gradvis udhuling af grundlæggende retsprincipper til skade for retssikkerheden og borgernes værdigrundlag.

Mange af problemstillingerne diskuteres på et tilsvarende niveau af den norske filosof Lars Fr. H. Svendsen i hans Frygt, 2008, men med højere grad af inddragelse af filosofien og selvsagt uden de danske konkrete eksempler.

En vigtig debatbog hvor forfatteren påviser hvordan der har udviklet sig en frygtens ret, der har sat vigtige retslige principper under pres og har ført til, at grænsen for acceptable indskrænkninger i det politiske liv er overskredet.


Information

d. 15. jan. 2011

af

af

Rune Lykkeberg

d. 15. jan. 2011


Weekendavisen

d. 30. juli 2010

af

af

Ole Thyssen

d. 30. juli 2010


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 144], nr. 40 (2010)

af

af

Jens Peter Christensen

[Årg. 144], nr. 40 (2010)


Social kritik

Årg. 23, nr. 125 (2011)

af

af

Lars Erslev Andersen

Årg. 23, nr. 125 (2011)