Bøger / faglitteratur

Funktionærret


Beskrivelse


Bogen beskriver dybdegående funktionærens retsstilling, og er systematisk bygget op fra ansættelsens start - hvordan en funktionærstatus erhverves, hvorefter der redegøres for forholdene under og efter ansættelsen. Bogen indeholder herudover en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling. Al foreliggende teori og praksis er blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering for retspraksis inden for området, og er derfor også aldeles egnet som opslagsværk for dem der beskæftiger sig med funktionærretten.

Anmeldelser (5)


Civiløkonomen

Årg. 40, nr. 9 (1993)

af

Årg. 40, nr. 9 (1993)


DJØF-bladet

1993, nr. 17

af

af

Per Jacobsen

1993, nr. 17


Arbejdslederen

Årg. 77, nr. 9 (1993)

af

af

Lars Svenning Andersen

Årg. 77, nr. 9 (1993)


Juristen

Årg. 77, nr. 5 (1995)

af

af

Ruth Nielsen

Årg. 77, nr. 5 (1995)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 67, nr. 9 (1998)

af

Årg. 67, nr. 9 (1998)