Bøger / faglitteratur / myter

Fynske myter - sagn og sandheder


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. sep. 2005

af

af

Søren Møller

d. 29. sep. 2005

Bogens artikler har oprindelse i en række ekskursioner og foredrag, som Historisk Samfund for Fyns Amt afholdt i 2002. Først er der et generelt kapitel om myter i historieskrivning. Myter er her historier, som er blevet til "rigtig gode historier", mange gange ved forenkling, fordrejning eller ligefrem opdigtning. Så følger 9 mytiske historier fra Odense, Middelfart, Nyborg, Svendborg, Ryslinge og Kerteminde. Emnerne spænder vidt: Spøgelser, gamle husdyrracer, fattigvæsen, Knud den Hellige, Christian 2., Henner Friiser, Karen Brahe og Amanda fra Kerteminde. Illustreret med mange udmærkede gamle fotos, tegninger, malerier og landkort i sort-hvid og farver. Forfatterne fortæller myterne, men forholder sig også meget grundigt til deres opståen, fiktion og fakta, deres brug i dansk historie og folkets selvopfattelse. De fleste artikler sluttes med en omfattende kildeliste. Forfatterne er uddannede historikere og museumsledere på Fyn. Nogle af dem har en mere interessevækkende, overbliksgivende og flydende pen end andre, som kan virke opremsende og tørre. Men sådan kan det nok nemt blive, når man sættes på den utaknemmelige opgave delvis at tage livet af nogle "gode historier". Alle bogens emner findes før beskrevet, nogle af dem mange andre steder, andre i mindre tilgængelige sammenhænge, og nogle af kapitlerne indeholder nye vurderinger af de pågældende myter.


Kristeligt dagblad

d. 25. okt. 2005

af

af

Helene Moe

d. 25. okt. 2005


Fortid og nutid

2006, h. 3

af

af

Inge Adriansen

2006, h. 3


Historie

2006, nr. 2

af

af

Birgit Thomsen

2006, nr. 2