Bøger / faglitteratur

Gestaltterapiens metode


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Adda Lykkeboe

d. 18. dec. 2018

1975 udkom GESTALTTERAPI. Bogen her er et selvstændigt værk, men tjener også som introduktion til denne udgivelse. I gestaltpsykologien opfattes menneskenaturen som organiseret i helheder ogdet normale menneske er sig disse helheder bevidst. Perls opponerer mod den klassiske psykiatri (Freud) og stiller sig i nogen grad skeptisk over for moderne psykiatrisk metode (Reich, Janov).Konventionel terapi er, ifølge Perls, ufuldstændig, idet den blandt andet baseres på at patienten mangler forståelse for hvorfor'erne i sin adfærd. Disse hvorfor'er kan afdækkes, hvis der gravesdybt nok i patientens fortid, i hans drømme og i det ubevidste. I modsætning til disse terapiformer, der lægger vægt på det, patienten IKKE ved om sig selv, fokuserer gestaltterapeuten på det,patienten VED om sig selv. - Gestaltterapien er således ikke nogen fortolkende terapi. Patienten bliver ikke bedt om at tale om traumer eller om erindringer og problemer fra fortiden. Perlsunderstreger, at gestaltterapien eren her og nu terapi, hvor patienten bringes til at indse, at skal han gøre op med sine problemer, må han gøre det i en fremadrettet nutid. Bogen er spændende ogletlæst og bør anskaffes på linje med Perls øvrige værker på dansk, nemlig Gestaltterapi, 1975 og Grundbog i gestaltterapi, 1977. (Se min vurdering af denne, lektørudt. 77/33).


Information

d. 12. sep. 1978

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 12. sep. 1978


Matrix

Årg. 21, nr. 2 (2004)

af

af

Birgit Erichsen

Årg. 21, nr. 2 (2004)