Bøger / faglitteratur

God regnskabspraksis i landbruget


Beskrivelse


God regnskabespraksis i landbruget er en håndbog, der på en overskuelig måde beskriver regnskabsprincipperne i årsrapporten. Bogen er skrevet på baggrund af de nye regler i Årsregnskabsloven (ÅRL), samt erfaringer fra den anvendte regnskabspraksis i de seneste års udarbejdelse af landbrugsregnskaber. Du finder en beskrivelse af lovgivningen, anbefalinger til regnskabspraksis og behandling af posterne i regnskabet. Den indeholder også anbefalinger vedr. regnskabsmæssige problemstillinger i landbruget.