Bøger / faglitteratur

God undervisning


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans-Christian Uth

2006

Tekstantologi som ud fra forskellige teoretiske vinkler forsøger at indkredse begrebet: god undervisning. Bogens ærinde er at sætte fokus på den reelle, tilgængelige viden med henblik på at undgå slutninger og beslutninger på baggrund af ideologi eller forudfattede meninger. Per Fibæk Laursen påviser betydningen af dialogen, Mads Hermansen argumenterer for det narrative element, og Kirsten Krogh-Jespersen samler op på - og vurderer - nogle aktuelle bud på, hvad lærerprofessionalitet er. Hilbert Meyer redegør i kort form for sit syn på god undervisning som han har fremlagt det i Hvad er god undervisning?, 2005. Hans Henrik Knoop opstiller 10 principper for et godt læringsmiljø, og Bjørn Sigmund Nilsen (Norge) advarer mod de forsimplede syn på undervisningseffektivitet, der er fremvokset det seneste årti. Niels Egelund forklarer - og forsvarer - PISA-undersøgelserne og anvendeligheden af deres resultater, og endelig giver Peter Mortimore et signalement af tilstandene i Danmark sammenholdt med hans eget syn på kvalitet i undervisningen. Antologien er gennemgående let læst, velargumenterende og funderet på solide teoretiske grundlag. Alle kapitler er forsynet med dansk/international litteraturliste. Bogen er et væsentlig bidrag til den aktuelle debat om skoleudviklingen i Danmark, og den kan anvendes i såvel studiesammenhænge som af den praktiserende og diskuterende lærer.