Bøger / faglitteratur

Godt på vej : med folkeskolen


Beskrivelse


Inspirationsmateriale om forældresamarbejde, med fokus på at bringe samarbejdet med forældre om børn og unges læring, trivsel og udvikling højere op på den kommunalpolitiske dagsorden og bidrage til at styrke det konkrete samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle.