Bøger / faglitteratur / vejledninger

Gør teksten klar : principper for klart skriftsprog


Beskrivelse


Systematisk indføring i skriftsprogets mest basale principper. For alle der har brug for at skrive klare tekster - på studiet, på arbejdet og i fritiden.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 1. feb. 2013

Bred målgruppe. Alle der ønsker at blive bedre til at skrive klare faglige tekster.

Det, der kendetegner den skriftlige kommunikation fra den mundtlige er, at den er ensom (ikke dialogisk), fastholdt og visuel. Efter et meget inspirerende og rammesættende indledningskapitel om skriftens vilkår har forfatteren opdelt bogen i tre niveauer. Tekstens afsnitsniveau, sætningsniveau og ordniveauet. Nøgleordene i de to første er: adskille, opbygge og forbinde. På en meget pædagogisk og systematisk facon får modtageren anvisninger på at indkredse, hvilken slags information læseren har brug for, og i hvilken rækkefølge. Afsnittet om ordniveauet kommer rundt om ordklasser, præcist og varieret ordvalg, abstraktionsstigen osv. Forfatterens baggrund er retorikkens, og det mærkes tydeligt i hendes måde at gribe stoffet an på, i modsætning til de mange andre tilsvarende bøger hvor det er den journalistiske vinkel, der er i fokus. Bogen er fyldt med gode teksteksempler, der illustrerer bogens pointer, og der er også tekster, der kan arbejdes selvstændigt med efter endt læsning. Der er rigtig mange bøger på markedet om at skrive klare og målrettede tekster, men denne her hæver sig kvalitetsmæssigt op over de øvrige.

Kan bedst sammenlignes med Lund:Skriv så!, 2007 og Hvid:Skriv!,2.opl. 2009, som begge også bifalder den grundige forberedelse, inden man kaster sig ud i selve skriveprocessen.

Systematisk indføring i kunsten at skrive enkle og klare fagtekster.


Arbejdsmiljø

Årg. 29 nr. 9 (2013)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 29 nr. 9 (2013)


Retorik magasinet

Årg. 23, nr. 88 (2013)

af

af

Jakob Torrild Hansen

Årg. 23, nr. 88 (2013)