Bøger / faglitteratur / bibliografier

Grænseløse byer : nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen


Beskrivelse


Den aktuelle byudvikling udfordre en række konventionelle grænsedragninger knyttet til det traditionelle bybegreb. Enkelte byer integreres i stigende grad i større sammen-hængende bysamfund, hvor det er vanskeligt at trække entydige grænser mellem center og periferi, ´by´ og ´land´. Samtidig er individets relation til fællesskab og samfund under transformation. Antologien om de ´grænseløse byer´ sætter fokus på nogle af de nye perspektiver, som denne udvikling tegner for by- og landskabsarkitekturen. Hvilken rolle kan landskabet tilskrives, når grænsen mellem ´by´ og ´land´ opløses? Hvordan engageres borgerne i planlægningen i et samfund præget af individuelle hensyn? Disse og andre relevante spørgsmål behandles gennem antologiens tolv artikler. Ti af antologiens tolv artikler er skrevet af forskere fra Arkitektskolen Aarhus og er en sammenfatning af deres bidrag til det tværinstitutionelle Center for Strategisk Byforskning. Desuden er der bidrag fra den tyske arkitekt og byplanlægger Thomas Siverts samt fra den nu afdøde franske sociolog og byteoretiker Francois Ascher.
New perspectives in town- og landscape planning - Danish text.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. dec. 2011

af

af

Anny Skov Madsen

d. 1. dec. 2011

Bogen formidler teori og forskning inden for by- og landskabsarkitektur. Den primære målgruppe vil være undervisere, forskere eller studerende på de højere læreranstalter, men også byplanlæggere og andre, der arbejder med feltet, kan her følge med i de nyeste tendenser, når ny viden skal omsættes i praksis.

Antologien sætter fokus på de nyeste tendenser inden for byudvikling med emner som erhvervenes globalisering, integration af bysamfund, udviskningen af land/by begrebet og om individets relation til fællesskab og samfund. Med en række analyser og eksempler formidles der viden om de by- og landskabsmæssige forandringer, og hvilke konsekvenser det har for mennesker og samfundet. Transformationen giver nye perspektiver på bosætning, på opfattelsen af land/by, og hvordan byplanlæggerne kan spille en aktiv rolle. Som eksempel nævnes bl.a. den østjyske millionby. Der er også et kapitel om borgerinddragelse. Det er en tæt skrevet tekst med et komplekst indhold. Forfatterne er primært forskere fra Arkitektskolen i Aarhus.

Byplanlægning - et produkt af tiden, 2010 viser eksempler på byplanlægningen siden 1945. Landsplanredegørelse, 2006 giver forudsætningerne for nyudvikling.

Antologiens hensigt er at fastholde et kritisk engagement i den fremtidige planlægning af de grænseløse byer. Med viden, indsigt og eksempler på de by- og landskabsmæssige forandringer, der allerede præger samfundet, giver forskerne bud på muligheder for handling. En vigtig bog primært for akademikere.


Weekendavisen

d. 20. apr. 2012

af

af

Henrik Dahl

d. 20. apr. 2012Informationer og udgaver