Bøger / faglitteratur

Granskning af byggeprojekter : planlægning, gennemførelse og dokumentation af ekstern granskning


Beskrivelse


Om hvordan ekstern granskning af byggeprojekter kan anvendes som metode til at minimere fejl og risikobehæftede forhold i det færdige byggeri.