Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Grønlændere i Danmark : en registerbaseret kortlægning


Beskrivelse


Undersøgelse af levevilkårene blandt grønlændere i Danmark med særligt fokus på socialt udsatte.