Bøger / skønlitteratur / digte

Grønne bjerge : jueju fra Tang og Song dynastierne


Beskrivelse


Jueju-digte fra Kinas ældgamle Tang- og Song-dynastier. De kinesiske digte har et særligt nærvær, præget af en sanselig form for lyrik, der vil tiltale mange læsere.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 18. dec. 2018

Grønne bjerge indeholder en lang række digte fra henholdsvis Tang- (ca. år 600-800) og Song-dynastiet (ca. år 1000-1300). Det i undertitlen anførte 'jueju' betyder: brudte linier ogkarakteriserer en speciel kinesisk versform, hvor digtet nærmest 'holder op', medens tanken går videre. Nærværende udgave, der rummer oversættelser og gendigtninger fra eng., ty. og skand., harforsøgt at fastholde dette abrupte mønster i et varieret udbud af tekster, hvor fire af Kinas største digtere gennem mere end 5000 år: Meng Haoran, Wang Wei, Li Bai og Du Fu alle er repræsenteret.Tonen, som oftest blid og indfølende, rammer det sørgmodige og/eller melankolske i tekster, der tillige fremstår tilpas afmålt og derved undertiden nærmest virker beslægtet med aforismen.Årstidernes skiften, pagten med naturen, tilværelsens fortryllelse, livets ubønhørlige gang: alle 'de store' emner projiceres her ned i det små, i en kunstlet og ligefrem poesi, der ikkeoverraskende virker ganske tidløs. Klassiskekinesiske noveller og fabler har tidligere fundet vej til danske læsere; selvstændige danske udgivelser af tilsvarende poesi er af ældre dato. Nok erder her tale om en 'nicheudgivelse', men den er ikke uden anv.muligheder, hvor lånerinteresse og/eller ønsket om at tilgodese 'fremmedartet' lyrik måtte være til stede.


Berlingske tidende

d. 31. juli 2021

af

af

Jørgen Johansen (f. 1941)

d. 31. juli 2021


Berlingske tidende

d. 20. juli 1993

af

af

Jørgen Johansen

d. 20. juli 1993


Politiken

d. 10. juni 1993

af

af

Kristen Bjørnkjær

d. 10. juni 1993


Jyllands-posten

d. 20. mar. 1993

af

af

Per Højholt

d. 20. mar. 1993