Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Grundbog i idrætssociologi


Beskrivelse


Grundbog i idrætssociologi er en bredviftet introduktion til idræt i et større samfundsperspektiv, især i en skandinavisk kontekst. Den er opbygget i tre hoveddele med fokus på henholdsvis teori, metode og tematiske emner. Alle kapitler inddrager cases fra idrættens verden. Bogen er tiltænkt studerende på de videregående uddannelser, som har et idrætsfagligt sigte, men den kan med fordel læses af alle med interesse for samspillet mellem idræt og samfund. Det gælder også studerende på professionshøjskoler og på de gymnasiale uddannelser. Grundbog i idrætssociologi er skrevet af førende norske og danske idrætsforskere. Forfatterne beskriver blandt andet idrætten ud fra emner som integration, migration, doping, elitetræning, talentudvikling, kommercialisering, massemedier, globalisering, vold og hooliganisme, køn og seksualisering samt livsstil og fitness.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. aug. 2011

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 10. aug. 2011

Henvender sig primært til videregående studerende, men har også med sit brede idrætssociologiske emnevalg en mindre målgruppe i teoretisk velfunderede sportsudøvere og trænere. Opgavebrug fra og med godt gymnasieniveau.

Grundbog om idrætssociologi af danske og norske idrætsforskere. Redigeret af Lone Friis Thing og Ulrik Wagner. Introduktionen fortæller bl.a.: "Formålet med bogen er ikke at introducere en ny sociologisk grundbog. Vi ønsker i stedet at præsentere den etablerede idrætssociologiske viden, som allerede findes nationalt og internationalt..." Bogen er i 3 dele. Første del redegør for de forskellige teorier og idrætssociologiske skoler, her er nævnt fx Elias, Giddens og Bordieu. Anden del har fokus på de sociologiske metoder til undersøgelse af idrætten, det er bl.a. interview og observation. Tredje del er tematiske emner og har fx overskrifter som "Danskernes motions- og sportsvaner", "Hooliganisme i Danmark" og "Doping og anti-doping i et sociologisk perspektiv". Emnerne i bogen er fx globalisering, integration, migration, elitetræning, doping, kommercialisering, køn og seksualitet. Bogen er pædagogisk velfungerende med mange cases, opsummeringer efter hvert afsnit, studiespørgsmål og forslag til evt. videre læsning.

Første egentlige idrætssociologiske grundbog på dansk, dog om nogle af samme emner fx Idræt i perspektiv - tekster om idrættens kultur.

Vellykket og savnet grundbog om idrætssociologi, der nok har flest læsere på større biblioteker.