Bøger / faglitteratur

Grundbog i kulturforståelse


Beskrivelse


'Kulturforståelse' handler om at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom dette syn til tider strider mod ens egne erfaringer, værdier og opfattelser af virkeligheden. Iben Jensen giver i denne opdaterede udgave af Grundbog i Kulturforståelse en række faglige greb til at forstå relationer i multikulturelle samfund. Hun diskuterer endvidere, hvilken betydning kulturbegreber har for vores forståelse af hinanden i multikulturelle samfund. Hvordan kan vi undgå at skabe stereotype billeder af hinanden? Og hvordan kan vi udnytte hinandens interkulturelle kompetencer?
Forfatteren giver i Grundbog i kulturforståelse en række faglige greb til at forstå relationer i multikulturelle samfund. Hun diskuterer endvidere, hvilken betydning kulturbegreber har for vor forståelse af hinanden i flerkulturelle samfund. Hvordan kan vi undgå at skabe stereotype billeder af hinanden? Og hvordan kan vi udvikle interkulturelle kompetencer? Kulturforståelse handler om at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom dette syn til tider strider mod ens egne erfaringer, værdier og opfattelser af virkeligheden.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. juni 2018

af

af

Kirstine Louise Grøngaard

d. 25. juni 2018

Kulturforståelse går ud på at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom man nødvendigvis ikke er enig i det syn. For studerende fra gymnasialt niveau.

Iben Jensen, magister i kultursociologi m.m., fremhæver at kulturforståelse er mere vigtig end nogensinde og hendes mål med bogen er at give en forskningsbaseret introduktion til kulturforståelse. Flere og flere kulturer bliver flettet sammen på tværs af landegrænser og vores virkelighedsopfattelse er skabt af det samfund vi lever i. Ergo kræver det viden og indsigt i andre kulturer for at vi kan leve side om side med forståelse for hinanden. Kapitlerne omhandler overordnet fire emner: kulturteori, interkulturel kompetence, samfundsforhold og metoder og uskrevne regler. Teorierne fremsat i bogen bliver eksemplificeret med case-stories og hvert kapitel afsluttes med arbejdsspørgsmål og litteraturliste. I denne 3. udgave af bogen er alle kapitler redigeret og to nye kapitler er kommet til. Et om interkulturel kompetence og et om mobiltelefonen i forhold til normer og forandringer.

En gennemarbejdet og veldokumenteret bog om kulturforståelse; et begreb der skal få os til at se på hvem vi selv er og hvorfor alle mennesker ikke tænker og agerer ens. Bogen har et højt fagligt niveau.

Kultur på arbejdeKulturforståelse for stenalderhjernerVandringer i det kulturelle spinatbed, Kulturforståelse for stenalderhjerner og Vandringer i det kulturelle spinatbed handler også om kulturforståelseKultur på arbejde, og Vandringer i det kulturelle spinatbed handler også om kulturforståelseKultur på arbejde, Kulturforståelse for stenalderhjerner og handler også om kulturforståelse.


Bibliotekernes vurdering

2005

af

af

Anny Skov Madsen

2005

Det multikulturelle samfund er ved at være en virkelighed - også i Danmark. Det betyder bl.a. at der er behov for nye måder at kommunikere på, idet vi skal forstå andre kulturer, og de skal forstå danskerne. Med afsæt i kendte samfundsforskere som Z. Baumann, A. Giddens og P. Bourdieu giver bogen et signalement af nutidens samfund på baggrund af globaliseringen og det multikulturelles betydning. Der beskrives de klassiske kommunikationsteorier, interkulturel kommunikation og kulturel identitet. Også mediernes rolle og indflydelse for betydningsdannelse er medtaget. Der er afsnit om analysemetoder- og modeller, som kan anvendes for at forstå kulturs betydning. Det er et stort og kompliceret stofområde, der er formidlet let og forståeligt lige til at anvende i daglig praksis. Og det er skrevet og fortalt, så det ikke er gået ud over nuancer og forskelle. Der er case-stories, som eksemplificerer teorierne. Bogens styrke er at den er orienteret mod praksis og ikke er fagspecifik. Den kan anvendes til opgaveniveau på gymansienivaeu, men vil også gøre gavn inden for de mange fagområder, der har problemerne inde på livet. En anden mere teoretisk bog om emnet er: Kulturforskelle : kulturmøder i praksis, 2005, og der findes andre titler, der er relateret til undervisning.


Bibliotekernes vurdering

d. 7. aug. 2013

af

af

Anny Skov Madsen

d. 7. aug. 2013

Bogen er for alle, der arbejder med børn og voksne fra forskellige kulturelle baggrunde, dvs. pædagoger, undervisere, kulturformidlere projektmedarbejdere og HR-personale. Grundbogen kan bruges i gymnasierne og på de videregående uddannelser.

Bogens formål er at skabe en ligeværdig dialog, som bygger på faglig viden, interkulturel kompetence og kulturforståelse. Netop kulturforståelsen er af stor betydning for at omgås mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Bogen omhandler forskellige kulturteorier, interkulturel kommunikation, identitet i det flerkulturelle samfund og mediernes rolle. Der er et afsnit om kvalitative metoder og vejledning i opgaveskrivning. P. Bourdieu, R. Jenkins, A. Giddens, Z. Bauman er nogle af de kultur- og samfundsteoretikere, der bliver givet en letforståelig introduktion til. Det hele bliver sat ind i en praktisk sammenhæng og eksemplificeret med case-stories. Der er spørgsmål og litteraturliste efter hvert afsnit. Iben Jensen er professor ved Aalborg Universitet.

Ny forskning har beriget bogen, der er nyredigeret og udvidet med et større afsnit om kulturteorier og om metoder og uskrevne regler. 1. udgaven af bogen har haft mange udlån, så køb rigeligt af den nye udgave til erstatning for den gamle.

Den forskningsbaserede bog om kulturforståelse er praksisorienteret, og på forbilledlig vis formidler den viden om et komplekst og vigtigt emne, samtidig med at den giver en række værktøjer og faglige greb, som betyder at den kan anvendes bredt.


Sygeplejersken

Årg. 105, nr. 23 (2005)

af

af

Grete Mygind

Årg. 105, nr. 23 (2005)