Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Grundbogen til religion C


Beskrivelse


Summary: 3. udgaven af Grundbogen til Religion C matcher Læreplan 2017 og rummer nye vinkler på faget og undervisningen – både fagligt og pædagogisk.Bogens grundidé er at aktivere eleverne mest muligt med øvelser, som styrker deres religionsfaglige kunnen og viden. Introduktionen præsenterer bl.a. fagets grundbegreber, og herefter følger kapitler om verdensreligionerne, ateisme og fagets teorier. Bogen afrundes med en værktøjskasse til elevernes arbejde med fagets materialer.Grundbogen til Religion C behandler:Kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhismeReligioner i Kina og JapanAteisme og sekulariseringReligionsvidenskabelig teori og metodeReligionsfaglige begreberLigheder og forskelle mellem religionerne.I 3. udgaven er tekst- og billedvalget opdateret og aktualiseret, ligesom innovation, tværfaglighed og karrierekompetence er tænkt ind i fremstillingen og øvelserne.

Anmeldelser (2)


Religion

2013, nr. 1

af

af

Niels Thomsen

2013, nr. 1