Bøger / faglitteratur

Grundfaglig viden om profession og samfund


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Pædagogen som myndighedsperson / af Britta Dumstrei og Johanne Vinter Kirkeby

  • Eksterne og interne forståelser af den pædagogiske profession / af Lulu-Ann Jacobsen og Trine Holst Mortensen

  • "Nu stopper du" - etik og dømmekraft i det pædagogiske professionsfelt

  • Viden, frihed og kamp - om pædagoger og deres viden 1870-2015

  • Medborgerskab og kulturel mangfoldighed

  • Kriminalitetsforebyggelse - om risikofaktorer og indsatser / af Trine Ankerstjerne og Mette Høgh Stæhr

  • Videnskabsteori i sundhedspædagogikken

  • Professionel kommunikation i pædagogisk praksis / af Britta Dumstrei og Mette Høgh Stæhr