Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundlæggende arbejdsret


Beskrivelse


Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold og EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1). • De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgiverens ledelsesret, medarbejderindflydelse, konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem (del 2). • Hovedreglerne om ansættelsesforholdet, herunder forbud mod forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, alder og handicap, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, løn- og arbejdstidsvilkår, arbejdsfravær ved sygdom, fødsel og ferie, vilkårsændringer, virksomhedsoverdragelse samt opsigelse og ophævelse af ansættelsen (del 3). • De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel de arbejdsmiljøretlige regler som det arbejdsskaderetlige system (del 4).

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 139, nr. 26 (2005)

af

af

Martin Gräs Lind

Årg. 139, nr. 26 (2005)