Bøger / faglitteratur / bibliografier

Grundlæggende EU-ret : EU efter Lissabontraktaten


Beskrivelse


Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 144], nr. 14 (2010)

af

af

Niels Fenger

[Årg. 144], nr. 14 (2010)