Bøger / faglitteratur

Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juni 2005

af

af

Jytte Bræmer

d. 13. juni 2005

Bogen er en klassiker inden for det sociale arbejde. Efter at gruppemetoden er blevet anvendt i flere og flere sammenhænge gennem de seneste 15-20 år, er erfaringsgrundlaget vokset, og det har dannet grundlaget for endnu en revision og dermed en 3. udgave. Bogen er gennemskrevet og ændret på en del områder. Mange af eksemplerne er blevet udskiftet og ændret, ligesom noteapparat og litteraturliste er ajourført, så den nyeste forskning og viden fra praksis inddrages. Et afsnit om begrebet forståelse er nyskrevet, så fire dimensioner af det at forstå medmenneskers livssituation og kriser defineres. Ligeledes introduceres empowermentbegrebet. Metoden med selvhjælpsgrupper med en professionel gruppeleder bruges i mange sammenhænge: udsatte børn og unge, ældresektoren, patientgrupper, psykiatrien, flygtningearbejdet mv., så målgruppen er bred, hvilket kan ses af sliddet på de to tidligere udgaver. Hvor den 17 år gamle 1. udgave stadig står på hylderne, bør den kasseres.