Bøger / faglitteratur

Gruppemetode


Beskrivelse


Forlaget skriver: Mødet med andre mennesker i samme situation er en væsentlig ressource i arbejdet med sociale og psykiske problemer og udgør krumtappen i gruppemetode. Gruppemetode er i forskellige udformninger vidt udbredt inden for mange grene af socialt arbejde og psykoterapi.Denne bog giver en bred indføring i gruppemetode. De indledende kapitler gennemgår grundlæggende spørgsål omkring arbejdet med grupper: Hvornår er gruppearbejde en god idé? Hvordan planlægger man gruppeforløbet? Hvilke potentialer og faldgruber skal man være opmærksom på undervejs?Dernæst sættes der fokus på centrale metoder og tilgange. Der ses bl.a. på kognitiv metode, bevidning, reminiscensmetoden, legende tilgange, brevskrivning og kreative præsentationsteknikker. Gennemgående er der fokus på praksis, og bogen giver dermed en indføring i arbejdet med grupper i praksis.Gruppemetode er redigeret af Pernille Nørlund Brok, Helle Kjems og Lise Jordahn, som alle har bred erfaring med arbejde med og undervisning i gruppemetode. Metodekapitlerne er skrevet af centrale aktører inden for social- og sundhedssektoren, som her giver et indblik i deres erfaringer med gruppemetode.

Informationer og udgaver