Bøger / faglitteratur

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 10 : Fra reaktion til grundlov


Beskrivelse


Skildring af de store omvæltninger i samfundet i perioden 1800-1850, afståelsen af Norge i 1814, statsbankerotten og den slesvig-holstenske konflikt, der førte til det politiske systemskifte i 1848.