Bøger / faglitteratur til børn

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 4 : Kirker rejses alle vegne : 1050-1250


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 2002

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 10. sep. 2002

4. bind af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, oprindelig udkommet 1989, foreligger nu i en revideret udgave. En revision der næsten kun er at bemærke i den opdaterede "Litteraturvejledning". Forf., retshistorikeren Ole Fenger, redegør for landets udvikling i perioden 1050-1250. En meget fjern fortid som Fenger imidlertid på bedste, kompetente vis kaster lys over, og som også trækker sine tråde frem til vor tid. Efter vikingetogternes ophør etableres efterhånden et samlet dansk kongerige og dermed en central statsmagt. Kirken med dertil hørende gejstlighed får ligeledes stærkt fæste og indflydelse, og skrivekunsten vinder frem, og dermed opstår endnu en mulighed for at sikre rigets organisation og ikke mindst administration. Et bonde- og riddersamfund i støbeskeen med de kendte aktører fra Svend Estridssøn med sønner over Valdemarstiden med stormænd som Absalon og historikere som Saxo frem til Erik Plovpenning og et Danmark nu i våde! Kendte historiske spektakulære forløb sat ind i en bred forståelses- og fremstillingsmæssig ramme der, udover også at give plads til andre sider af historien, tillige vidner om sin ophavsmands engagement samt evne til at formidle bredt, klart og forståeligt En udgivelse hvis nytteværdi forekommer ganske og helt intakt!.


Politiken

d. 26. juni 2003

af

af

Steffen Heiberg

d. 26. juni 2003


Berlingske tidende

d. 26. apr. 2003

af

af

Mogens Rüdiger

d. 26. apr. 2003