Bøger / faglitteratur

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 7 : På Guds og herskabs nåde


Beskrivelse


Perioden 1500-1600 skildres med vægten lagt på baggrunden for tidens voldsomme begivenheder, bl.a. reformationen, og på hvordan tidens mennesker selv oplevede deres tilværelse og samfund.