Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Gyldendals gymnasiematematik : \grundbog B\. Bind 2