Bøger / faglitteratur

Gyldendals religionshistorie : ritualer, mytologi, ikonografi


Anmeldelser (18)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gudrun Lau Bjerno

d. 18. dec. 2018

Gyldendal står for udgivelsen af denne særdeles klare og overskuelige religionshistorie. Redaktionen, der består af tre i andre udgivelsessammenhænge kendte religionshistorikere, har fraførste færd fravalgt en hel del religioner og religionshistoriske synsvinkler og lagt vægten på den religiøse praksis, ritualerne, for derigennem at gengive særkende og væsen. Kristendommen bliverfx. belyst overordnet, de enkelte kristne kirkesamfunds historie og tradition må man finde andetsteds, bl.a. i Håndbog i verdens religioner, 1982 og Religion - grundbog i livsanskuelser, 1985. Endel faktaoplysninger er dermed udeladt i erkendelse af stoffets enorme omfang. Efter introduktionen, der på 50 sider indkredser begrebet religion, er bogen opdelt i otte hovedafsnit, der behandlerreligionerne i en geografisk / historisk inddeling, fx.: Det klassiske Europa: græsk religion, romersk religion og nordisk religion. Hellenismen får naturligvis sit eget afsnit som markantanderledes, hvorimod jødedom,kristendom og islam behandles under samme afsnit. Fra en lægmands synsvinkel ser det meget gennemtænkt ud. Litteraturliste og register. Bogen er et godt supplement tilden religionshistoriske hylde, der også tæller: Illustreret religionshistorie, bd. 1-3, 1968.


Bibliotekernes vurdering

d. 4. aug. 2011

af

af

Grethe Lorentzen

d. 4. aug. 2011

Grundbog for studerende ved universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt undervisere. Grundbogen har dog, siden 1. udgave i 1994, fundet mange læsere også uden for universitets- og undervisermiljøet.

Den centrale fokus i denne solide håndbog er fortsat på ritualer, mytologi og ikonografi. Alle de store levende religioners, oldtidens religioners samt nye verdens-religioners religiøse praksis, historie, mytologier og udtryk behandles. Kristendommen er vægtet med flest sidetal. Et kapitel om nye religioners karakteristika, eksemplificeret ved bl.a. Scientology Kirken, afslutter bogen. Alle bidragydere er forskere, og det er fortsat en solidt fagligt forankret grundbog, som nu er udkommet i en ny-redigeret og udvidet 2. udgave med et spændende billedmateriale.

1. udgave Gyldendals religionshistorie udkom i 1994 og bogen er siden kommet i mange stort set uændrede oplag. 2. udgave, som nu foreligger, er kraftigt redigeret og udvidet med nye kapitler om keltisk religion, esoteriske traditioner, New-Age, oprindelige folks religioner i det arktiske område, Sydamerika, Sydøstasien og Stillehavet og Mesoamerikas gamle religioner. Der er desuden kommet mange nye billeder og billedtekster til.

2. udgave af den solidt og fagligt godt forankrede grundbog om verdens religioner. Til alle mellemstore og større folkebiblioteker til supplering af 1. udgaven, eller til ny-indkøb. Selvom grundbogen er skrevet til undervisere og studerende har den også læsere blandt andre religionshistorie-interesserede.


Jyllands-posten

d. 25. okt. 2011

af

af

Asker Hedegaard Boye

d. 25. okt. 2011


Gymnasieskolen

2012, nr. 5

af

af

Hans Jørgen B. Thomsen

2012, nr. 5


IKON

nr. 18 (1997)

af

af

Arild Romarheim

nr. 18 (1997)


Jyllands-posten

d. 6. dec. 1994

af

af

Merete Ørskov

d. 6. dec. 1994


Politiken

d. 26. dec. 1994

af

af

Lone Fatum

d. 26. dec. 1994


IKON

nr. 13 (1995)

af

af

Michael Jahn

nr. 13 (1995)


Det fri aktuelt

d. 23. dec. 1994

af

af

Johs. H. Christensen

d. 23. dec. 1994


Chaos

Nr. 23 (1995)

af

af

Håkan Rydving

Nr. 23 (1995)


Religionsvidenskabeligt tidsskrift

Nr. 26 (1995)

af

af

Per Bilde

Nr. 26 (1995)


Berlingske tidende

d. 12. jan. 1995

af

af

Jens Glebe-Møller

d. 12. jan. 1995


Præsteforeningens blad

Årg. 85 nr. 18 (1995)

af

af

Aage Schiøler

Årg. 85 nr. 18 (1995)


Religionslæreren

Årg. 91, nr. 2 (1995)

af

af

Heidi Christophersen

Årg. 91, nr. 2 (1995)


Kristeligt dagblad

d. 23. feb. 1995

af

af

Mikael Holt

d. 23. feb. 1995


Religion

2012, nr. 3

af

af

Niels Thomsen

2012, nr. 3


Chaos

Nr. 59 (2013)

af

af

Tao Thykier Makeeff

Nr. 59 (2013)