Bøger / faglitteratur

Håndbog i boligfinansiering


Beskrivelse


Bogen giver overblik over – og en pædagogisk gennemgang af – de mange forskellige låneprodukter, der vedrører boligfinansiering Håndbogen gennemgår forløbet af en boligfinansiering i forskellige belåningssituationer, såsom nybyggeri, låneomlægning samt køb og salg af ejerboliger og andelsboliger, og behandler de rådgivningsaspekter, der melder sig i forbindelse med boligfinansiering, f.eks. vedrørende valg af låntype, udbetalings- og indfrielsesmetoder samt kursaftaler. Et særligt kapitel beskriver finansiering af specielle boliger, bl.a.: •Andelsboliger •Anpartslejligheder •Blandede ejendomme •Bygninger på lejet grund •Forurenede ejendomme •Ejendomme med hjemfaldspligt. Bogen giver desuden en indføring i finansiering af erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder de særlige låneprodukter til disse ejendomskategorier. Nyt i 6. udgave •Beskrivelse af nye og ændrede låneprodukter, herunder variabelt forrentede kortrentelån, refinansieringsrisiko og rentetrigger •Ajourføring af de markante ændringer, der siden 5. udgaven er sket af både den finansielle lovgivning og reglerne om ejendomsformidling •Reglerne for de traditionelle realkreditobligationer (RO) i forbindelse med nyudlån er fortsat medtaget •Nyt afsnit om praktikken ved køb og salg af ejerboliger •Nyt afsnit om køb og salg af andelsboliger.
Målgruppe Bogen retter sig mod alle, der beskæftiger sig med finansiering af fast ejendom, og som i deres daglige arbejde dels har brug for et overblik over reglerne på området og dels har brug for at kende den praktiske tilgang til finansiering og de mange facetter, der i den forbindelse kommer i spil. Om forfatteren Susanne Nielsen, direktør i SusN Consulting og tidligere sekretariatschef i Realkreditankenævnet, har i mere end 40 år beskæftiget sig med finansiering af fast ejendom. Hun er ekstern forfatter på Karnovs Lovsamling, lærebogsforfatter og er gennem mange år underviser på kurser om finansiering.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 139, nr. 7 (2005)

af

af

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Årg. 139, nr. 7 (2005)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 74, nr. 2 (2005)

af

Årg. 74, nr. 2 (2005)