Bøger / faglitteratur / vejledninger

Håndbog i fundraising


Beskrivelse


Introduktion til alle faser i fundraisingprocessen, opdelt i fire udviklingsfaser: indsigt, forberedelse, ansøgning og støtte.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. jan. 2014

af

af

Søren Brunbech

d. 16. jan. 2014

Målgruppen er primært professionelle fundraisere i det private og det offentlige, der søger om støtte til projekter i fonde og projektpuljer, men mange af bogens råd og anvisninger vil også være nyttige ved ansøgninger i mindre målestok fra foreninger m.v.

Med velfærdssamfundet under pres er der en stigende grad fokus på midlerne i de store almennyttige fonde til finansiering af offentlige udviklingsprojekter. Bogen giver i en klart disponeret form en gennemgang af alle de elementer i ansøgningsprocessen fundraiseren skal være opmærksom på, fra de indledende sonderinger af fondsmarkedet til den afsluttende afrapportering, og den er spækket med nyttige råd og anvisninger og konkrete eksempler på ansøgninger, budgetter etc. Bogens to forfattere har mangeårige erfaringer som professionelle fundraisere, og er indehavere af firmaet Fundraiseren.dk.

Der er to andre nyere titler om emnet, men med lidt anden målgruppe: Torben Stenstrup Tak for donationen, hr. Fond : ram plet når du søger om penge til dine projekter, 2011, der i højere grad retter sig mod private fondsansøgere, og den lidt snævrere Fundraising til kreative projekter, 2011.

En anbefalelsesværdig bog, der i en klart disponeret form hjælper fondsansøgere gennem de enkelte trin der fører til en succesfuld ansøgninger i fonde og offentlige puljer. Primært rettet mod professionelle fundraisere, men også nyttig for private fondsansøgere fra foreninger m.v.