Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Håndbog i nudansk


Beskrivelse


Mere end 120 alfabetisk ordnede artikler om sproglige, grammatikalske og kommunikationsmæssige problemer, f.eks. om korrekt retskrivning, tegnsætning og formulering, udarbejdelse af rapporter og referater samt argumentation, møde- og taleteknik.

Anmeldelser (17)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren A. Sørensen (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne 2. udgave, der afløser 1. udgave fra 1987 har enkelte ændringer, der dels går på layout og typografi (større typer i register) og dels på tilføjede artikler, f.eks. vedrørende telefax ogtekstbehandling. Bogen er ikke en ordbog, men en opslagsbog i valg af udtryksformer, navnlig i skriftlig fremstilling. Bogen består af ca. 150 artikler leksikalt fordelt over 480 sider, en fyldiglitteraturliste samt et stikordsregister med godt 3000 opslagsord. De enkelte artikler, som dette fører ind i, behandler vidt forskellige emner i dansk, f.eks. valg af synonym, endelse, bøjning,afledning, artikel osv. og mange artikler handler om, hvorvidt det hedder det ene eller det andet. Der er længere artikler om ting som referater, disposition, ansøgninger, mødeteknik og meget,meget andet. Pladsen tillader ikke at anføre flere eksempler, men det kan sammenfattende siges, at næsten ethvert problem, der opstår, når man skal udtrykke sig skriftligt, behandles. De enkelteartikler har enoverskuelig disponering: Først en ramme med hovedregler, dernæst en fortegnelse over artiklens indhold, og så detailbehandling af de enkelte elementer. Ofte kan man nøjes medhovedreglerne, og det gør bogen hurtig at arbejde med. Særdeles brugbar i 8-10. klasse i folkeskolen, i gymnasiet, som håndbog for lærere, sekretærer og sagsbehandlere.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Merete Egholm Nielsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Opslagsbog i format som de seneste udgaver af Nudansk Ordbog. Bogen indeholder 127 forskellige artikler om sprogbrug. Artiklerne er af vidt forskellig længde, men fælles for dem alle er, atder er en ramme kaldet "Kort og godt om", der resumerer det vigtigste i opslaget. Bogen er dels en vejledning i korrekt sprogbrug og tegnsætning, dels et hjælpemiddel, hvis man.støder påkommunikationsmæssige problemer. Der er anvisninger på udformning af klager, rapporter, læserbreve, stillingsansøgninger, layout, fremstillingsformer, taleteknik m.m. Endvidere opslag om de mangedaglige usikkerhedsmomenter ad eller af, at eller og, højst eller højest etc. I et afsnit om Retskrivningsordbogen gennemgås de ændrede former nemt og overskueligt - og lærere og andre med rødeblyanter opfordres til grundig gennemlæsning og helst udenadslære. På indersiden af omslaget - både foran og bagi er der alfabetisk oversigt over opslagsartiklerne. Endvidere et meget fyldigtstikordsregister (dog trykt med megetsmå typer). Og litteraturliste (efter hver artikel og én samlet bagi). Alle opslag er skrevet i et klart og forståeligt sprog - og bogen vil være yderstvelegnet i den sproglige danskundervisning i folkeskolens ældste klasser.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. nov. 1997

af

af

Jytte Bræmer

d. 17. nov. 1997

For enhver, der jævnligt beskæftiger sig med skriftlig kommunikation, er Håndbog i nudansk en uundværlig håndbog, som bør stå på hylden side om side med Nudansk ordbog og Retskrivningsordbogen. Anledningen til at en ny udgave nu udkommer er de nye kommaregler samt Dansk Sprognævns anbefaling af, at man i alle ordbøger og sproglige håndbøger bruger et bestemt sæt grammatiske betegnelser. Det har bevirket, at nogle af de 134 artikler har fået en anden overskrift i overensstemmelse med den korrekte grammatiske betegnelse. En enkelt artikel - om tekstbehandling - er udgået, og afsnittet om grammatik er kraftigt revideret. Litteraturhenvisningerne er ajourført og forøget. Ellers er opbygningen af bogen som 2. udgaven fra 1991. Alle artikler indledes med en ramme "kort og godt om", som resumerer artiklen samt en ramme, hvor artiklens overskrifter er oplistet. Det gør bogen nem og hurtig at bruge og gør den anvendelig på mange forskellige niveauer og i mange forskellige situationer. Emnerne for artiklerne spænder vidt: fra grammatiske forhold, der ofte volder kvaler til oversigtsartikler om forskellige skriftlige udtryksformer såsom brugervejledninger, klager, anbefalinger, anmeldelser o.m.a.


Weekendavisen

d. 13. dec. 1991

af

af

Søren Brandt

d. 13. dec. 1991


Gymnasieskolen

Årg. 75, nr. 8 (1992)

af

af

Ole Vadmand

Årg. 75, nr. 8 (1992)


Sprint

1992, nr. 1

af

af

Mogens Wied

1992, nr. 1


Referencen

Årg. 21, nr. 5 (1991)

af

af

Jørgen Lund

Årg. 21, nr. 5 (1991)


Nyt fra Sprognævnet

1989, nr2

af

af

Mogens Gradenwitz

1989, nr2


Læsepædagogen

årg 37, nr 5 (1989)

af

af

Karl Hårbøl

årg 37, nr 5 (1989)


Gymnasieskolen

årg 72, nr 1 (1989)

af

af

Laurits Gregersen

årg 72, nr 1 (1989)


Ugeskrift for læger

årg 150, nr 47 (1988)

af

af

Povl Riis

årg 150, nr 47 (1988)


Politiken

d. 19. nov. 1988

af

af

Ib Poulsen

d. 19. nov. 1988


Sprint

1989, nr 1

af

af

Carol Henriksen

1989, nr 1


Sprog & samfund

årg 7, nr 1 (1989)

af

af

Georg Søndergaard

årg 7, nr 1 (1989)


Danske studier

bd 84 = rk7, bd12 (1989)

af

af

Poul Lindegård Hjorth

bd 84 = rk7, bd12 (1989)


Jyllands-posten

d. 22. nov. 1988

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 22. nov. 1988


Læsepædagogen

Årg. 46, nr. 6 (1998)

af

af

Karl Hårbøl

Årg. 46, nr. 6 (1998)