Bøger / faglitteratur / encyklopædier

Håndbog i ophavsret


Beskrivelse


Opslagsværk over ord og begreber inden for ophavsretten beregnet for folk uden særligt kendskab til det ophavsretlige univers.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Søren Brunbech

2006

Forfatterne har begge været tilknyttet COPY-DAN der forvalter ophavsrettigheder på vegne af alle grupper af rettighedshavere. I bogen giver de korte og præcise forklaringer på ca. 500 alfabetisk ordnede ord og begreber inden for ophavsretten. Der er en del henvisninger mellem forklaringerne og hvor det er relevant også til selve loven, der også er gengivet. Som indledning til den alfabetiske del finder man en gennemgang af de overordnede træk i lovgivningen og en tjekliste over, hvad man skal være opmærksom på, når man bruger ophavsretligt beskyttet materiale. Som afslutning er der en fortegnelse over nyttige adresser på myndigheder og organisationer, der er relevante som ophavsretslige aktører og en kommenteret litteraturfortegnelse. Den bekvemme alfabetiske tilgang til de enkelte begreber må nødvendigvis ske på bekostning af overblikket over lovgivningen, og målgruppen vil primært være ikke-jurister, der i deres daglige arbejde er i berøring med de indviklede ophavsretlige problemstillinger. Hanne Benders Hvad må jeg?, der er bygget op om en række cases med tilhørende spørgsmål og svar, er mere bred i sigtet, mens Peter Schønnings Ophavsretsloven med kommentarer, 2003 er en juridisk fremstilling med grundige kommentarer til de enkelte paragraffer i ophavsretsloven.


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 76, nr. 2 (2007)

af

Årg. 76, nr. 2 (2007)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 141], nr. 46 (2007)

af

af

Jens Schovsbo

[Årg. 141], nr. 46 (2007)