Bøger / faglitteratur / vejledninger

Håndbog i slægtshistorie


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. sep. 1997

af

af

Hans Michelsen

d. 4. sep. 1997

Da interessen for slægtsforskning er usvækket, måske nærmest stigende, er det dejligt, at denne bog nu kommer i 3. udgave (2.udg. 1992). I den nye udgave spiller edb i slægtsforskningen en større rolle end tidligere, ligesom brug af internettet er en integreret del af bogen. Internettet må i slægtshistorisk sammenhæng ikke overses. Bogen følger slægtsforskerens udvikling fra nybegynder til den mere erfarne slægtsforsker. Derfor startes med de nære kilder i familien, så følger arkiver i Danmark og endelig arkivmuligheder i udlandet. Hertil kommer en gennemgang af kildeteknik, opstilling af slægtstavler, navneskik, billedernes betydning for slægtshistorien, læsning af gotisk skrift osv. Det er en fremragende håndbog i slægtsforskning med et yderst indbydende layout, bl.a. med indeksmarkering på snittet, farvemarkeringer i indholdsfortegnelsen og masser af illustrationer inde i teksten. I forhold til 2. udg er der sket en revision af teksten og meget af ill. materialet er skiftet ud. I den omfattende litteraturliste kunne jeg ønske mig, at henvisning til tidsskrifter var bedre markeret. Bogen er også et oplagt referenceværk pga de mange adresser (også www).


Bibliotekernes vurdering

d. 27. nov. 2001

af

af

Søren Brunbech

d. 27. nov. 2001

Hans H. Worsøe er tidligere landsarkivar og en førende kapacitet inden for slægtsforskning. Fjerde udgave af hans håndbog er ajourført og udvidet med en snes sider i forhold til 1997-udgaven. Ændringerne vedrører især slægtsforskerens muligheder på internettet, og der er bl.a. med gennemgang af nogle centrale hjemmesider. Også udviklingen af slægtsforskningsprogrammer går hurtigt, og her er der ofte henvisninger til tidsskriftet Slægt og data for de nyeste informationer. Meget er dog uændret, og det vil være forsvarligt stadig at have 1997-udgaven på hylden. Worsøe når hele vejen rundt om sit emne og starter med de grundlæggende forudsætninger i afsnit om bl.a. navneskik, læsning af håndskrifter og arkivernes opbygning. Så følger kapitler om de traditionelle kildegrupper, som kirkebøger og folketællinger, og siden om de specielle. Også samspillet til lokalhistorien og anden historie behandles. Bagest i bogen er der en 12 sider lang emneopdelt litteraturvejledning, ordliste, register og diverse adresser. Layoutet er både indbydende og varieret. Antallet af slægtsforskere er stigende. Det er den bedste opslagsbog vi har på dansk for det stigende antal slægtsforskere, med nyttige informationer både for begyndere og for de mere rutinerede.


Jyllands-posten

d. 11. okt. 1997

af

af

Erling Vester Jacobsen

d. 11. okt. 1997


Weekendavisen

d. 29. aug. 1997

af

af

Bent Blüdnikow

d. 29. aug. 1997


Personalhistorisk tidsskrift

1998, nr. 1

af

af

Tommy P. Christensen

1998, nr. 1