Bøger / faglitteratur / håndbøger

Håndbog om stauder : oprindelse, voksested, plantning, pleje


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jette Landberg

2007

Dette lille, kompakte staudeleksikon henvender sig til de haveejere, der har brug for en samlet og enkel oversigt over de ca. 130 mest populære stauder.

Efter en ret kort indledning, der fortæller lidt om pasning, formering, bede og farver, følger hoveddelen af bogen. Det er et staudeleksikon, der er ordnet alfabetisk efter planternes latinske navne. Et register henviser til de danske navne. Hver staude har en dobbeltside med et farvefoto og de vigtigste oplysninger om placering, pasning, familie osv. Bogen er oprindelig tysk, men den er tilrettet danske forhold. Forfatteren har udgivet flere andre havebøger på tysk.

Politikens staudebog, 2002 er langt grundigere i det generelle afsnit, og i leksikondelen medtager den ca. 500 arter. Selve beskrivelsen af de enkelte stauder er nogenlunde lige omfattende i de to bøger, men Politikens medtager langt flere stauder. Udover denne findes også Lena Månssons Stauder fra 2004. Denne omhandler især sammensætninger og anlæg af forskellige typer bede.

Alt i alt et anvendeligt begynderleksikon for den haveejer, der blot skal se de almindeligste stauder og ikke behøver gå så meget i dybden. Et supplement til de to ovennævnte bøger.Informationer og udgaver