Bøger / faglitteratur / redegørelser

Håndteringen af covid-19 i foråret 2020 : rapport


Beskrivelse


Summary: En gruppe af eksperter med professor Jørgen Grønnegård Christensen i spidsen har set nærmere på nedlukningen af Danmark 2020 Det var Folketinget, der i juni 2020 besluttede at lade en uvildig ekspertgruppe evaluere, hvordan regeringen håndterede coronapandemiens første fase. Gruppens undersøgelsesfelt dækker perioden fra januar til april måned 2020, hvor det danske samfund gik fra nedlukning til gradvis genåbning. I forbindelse med iværksættelsen af granskningen understregede Folketinget, at formålet var at drage læring – ikke at placere et politisk eller retligt ansvar over for politikere eller embedsmænd. »Danmark befinder sig stadig i en krise uden sidestykke. Derfor er det vigtigt at lære for at stå bedre rustet i fremtiden. I de første fire måneder af 2020 skulle Danmark tackle en smitsom virus, der truede hele det danske samfund. Vi har med ekspertgruppens udredning fået et vigtigt bidrag til evalueringen af myndighedernes håndtering af krisen og den hastelovgivning, der lå til grund for nedlukningen.