Bøger / faglitteratur

Handicap som krydsfelt


Beskrivelse


Lykke-politik og handicap ; Funktionelle lidelser - intro ; Funktionelle lidelser : psyke og/eller soma - diagnose eller ej ; Repræsentation og det organisatoriske handicapbegreb ; Diagnosticering og mening - et casestudie om fibromyalgi ; Handicap-relateret stress hos kørestolsbrugere? ; IPLOS-registrering i Norge: mødet mellem registret og borgerne ; Dansen om definitionerne ; Dansen om definitionerne - efterspil: de nyeste målinger ; ICF og de personlige netværk ; Seksualitet og handicap ; Mod det skæve og ulige - inklusionen af odd.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2009

af

af

Lis Pedersen

d. 25. feb. 2009

Bogen henvender sig især til samfunds- og sundhedsforskere.

Bjelke Jensen er redaktør på bogen, ligesom han har været på tidligere bøger fra Videnscenter for bevægelseshandicap, bl. a. Skjulte sider : mod en bredere handicapforståelse og Brugerinddragelse på handicapområdet : et nøglebegreb i velfærdssamfundets udvikling, begge 2007. Bevægelseshandicap betyder ikke kun, at personen er kørestolsbruger, det kan også være et resultat af stærke smerter, og mange andre faktorer kan spille ind. Inden for enkelte sygdomsgrupper tildeles hjælp efter forskellige regler, måske endog efter hvilken handicaporganisation, man er medlem af. Indtil videre registreres handicaps overfladisk i Danmark, men en strammere registrering er på vej. Forfatterne ønsker, at brugerne bliver inddraget i processen på et tidligt tidspunkt. Der er flere artikler, og alle er veldokumenterede med kilder efter de enkelte artikler. Sproget bevæger sig i det videnskabelige felt, men kan dog læses af den alment trænede læser. Det er en bog, som kan give stof til videre forskning inden for mange fagområder.

Bogen kan bedst sammenlignes med de ovennævnte og andre bøger fra Videnscenteret, der er ikke andre steder, man så målrettet arbejder med bevægelseshandicap.

En god bog, som klart beskriver, hvor mange områder der er i spil, når man taler om bevægelseshandicap. Den er velskrevet, men på højt niveau.