Bøger / faglitteratur / lærebøger

Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse


Beskrivelse


Denne bog beskæftiger sig med handicap ud fra et bredt, psykologisk perspektiv. Som andre introduktioner til emnet omhandler bogen selve funktionstabet, men forsøger samtidig at komme et skridt videre end den traditionelle medicinsk-biologiske forståelse ved også at omfatte de psykologiske konsekvenser det har at skulle leve med et handicap. Handicappsykologi behandler handicap ud fra en relationsorienteret og dialektisk forståelse, hvor handicappet ses som et samspil mellem den biologiske skade og det omgivende samfund. Bogen er baseret på den nyeste, internationale forskning og behandler både teoretiske og mere praktiske temaer. Bogen præsenterer teoretiske forståelser af handicap, forskellige typer af handicap samt metoder og værktøjer i arbejdet med mennesker med handicap. Forfatteren beskriver bl.a. udviklingsmuligheder hos børn med handicap ud fra kendskabet til det tidlige sociale samspil, og hvordan man f.eks. kan sætte ind over for et selvskadende menneske med handicap. Handicappsykologi er tænkt som lærebog til en lang række uddannelser – pædagog, sygeplejerske, sosu-hjælper og -assistent, socialrådgiver mv. – men er også anvendelig som opslagsbog for professionelle, der arbejder med mennesker med handicap. Familie og pårørende til mennesker med handicap kan også have glæde af bogen.

Anmeldelser (4)


ViPU viden

Årg. 12, nr. 2 (2010)

af

Årg. 12, nr. 2 (2010)