Bøger / faglitteratur

Havets planktonalger


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om planktonalger i danske farvande. Giver anvisninger på, hvordan man indsamler, transporterer og mikroskoperer planktonalger. Giver ved tegninger og beskrivelser mulighed for bestemmelse af de alm. planktonalger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2018

Det er planktonalger i de danske farvande, der er emnet for dette hefte. De er grundlaget for alt liv i havet, men når vi hører om dem, er det mest for det negative: iltsvind, fiskedød ogmuslingeforgiftning - ubehageligheder, der især optræder ved de masseopblomstringer, der er blevet hyppigere de senere år i takt med at tilførelsen af næringssalte til havet vokser. Der eranvisninger på, hvordan man indsamler og mikroskoperer algerne (alle planktonalger er så små, at de kræver et rimeligt godt mikroskop). Størstedelen af heftet er en nøgle på familie-niveau tilbestemmelse af de planktonalger man kan fange i et net. Bestemmelsen sker dels ved tegninger og dels ved en verbal beskrivelse med en del fagterminologi, der ikke forklares. Som det erkarakertistisk for serien er lay-uotet tiltalende, og heftet afsluttes med en navneliste og forslag til supplerende læsning. Det er nok de færreste der har udstyr til at kunne bestemmeplanktonalger på køkkenbordet. Men heftet er i høj gradanvendeligt som supplement til biologiundervisningen på gymnasieniveau, hvor mikroskopering og bestemmelse kan ske med assistance af faglærer.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Planktonalger er - deres ringe størrelse til trods - af afgørende betydning for havets dyreliv, idet de indgår i utrolig mange fødekæder. De seneste år har algerne dog af andre årsager optrådtmed store overskrifter i dagbladene. De har nemlig farvet havvandet rødt eller blågrønt, skabt bundvendinger, gjort blåmuslinger giftige og dræbt store mængder fisk. Der er således god grund til atofre lidt tid op at læse om de små organismer. Tidskriftet Natur og Museum, der udkommer med fire numre om året, handler denne gang om havets planktonalger, der fortælles om algernes størrelse,udseende og levevis, om hvorledes man kan fange og undersøge dem og om nogle af de problemer, de kan forvolde. Herefter følger 18 sider med artsbeskrivelser/bestemmelsesnøgler. Bagest findesnavneliste (latinske betegnelser), litteraturliste samt opskrifter på dyrkningsmedier (kosttilskud) til alger. Hæftet er illustreret med fotografier, kort og tegninger af god kvalitet. Materialeter nok for vanskeligt ogfor omfattende til at kunne anvendes direkte til undervisningsbrug i Folkeskolen, men det kan give den lærer, der ønsker at arbejde med emnet i biologi/miljøundervisning,en god baggrundsviden. Til lærerbibliotekets tidsskriftsamling.