Bøger / faglitteratur

Hedevandringer


Beskrivelse


Flot og vedkommende bog, der viser Aakjærs fremsynethed med hensyn til naturbevarelse. For læsere interesserede i Aakjær eller de jyske landskaber.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. dec. 2016

af

af

Søren Møller

d. 30. dec. 2016

Jeppe Aakjær fortæller om Midtjyllands vegetation, dyreliv og historie. For voksne læsere af ældre dansk litteratur og midtjysk lokalhistorie.

Med bl.a. afsnit om Viborg og Alhedens kartoffeltyskere, kalkbryderne i Daugbjerg og Mønsted, de nye granplantager og opdyrkningen, som Aakjær så på med tristesse, fordi det fik hans elskede barndoms hede til at skrumpe ind til en brøkdel af dens gamle udstrækning. I bogen findes 5 af den store forfatters digte med heden som emner. Teksten er meget lidt moderniseret og med enkelte ordforklaringer. Ingen illustrationer.

En klassiker i næsten uændret form, med enkelte forklarende noter. Aakjær er altid læseværdig med stor sans for sprog, levende billeder og detaljer om landet og menneskene.

Teksten blev trykt første gang i HedevandringerSamlede Værker. Bind 4 : Artikler og TalerHedevandringerHedevandringer og derefter i Samlede Værker. Bind 4, som findes på de fleste større biblioteker. Siden er den trykt som monografi i og . Her er teksten i moderne retskrivning, og identisk i disse to udgaver. Begge er illustreret med malerier af hedemalerne Hans Smidth og Christen Dalsgaard. I 1982-udgaven er de alle i sort-hvid, mens 1995-udgaven viser mange af malerierne i farver. I herværende nye udgave er teksten næsten identisk med 1982- og 1995-udgavenTeksten blev trykt første gang i Hedevandringer og derefter i Samlede Værker. Bind 4, som findes på de fleste større biblioteker. Siden er den trykt som monografi i Hedevandringer og Hedevandringer. Her er teksten i moderne retskrivning, og identisk i disse to udgaver. Begge er illustreret med malerier af hedemalerne Hans Smidth og Christen Dalsgaard. I 1982-udgaven er de alle i sort-hvid, mens 1995-udgaven viser mange af malerierne i farver. I herværende nye udgave er teksten næsten identisk med 1982- og 1995-udgavenTeksten blev trykt første gang i og derefter i Samlede Værker. Bind 4, som findes på de fleste større biblioteker. Siden er den trykt som monografi i og . Her er teksten i moderne retskrivning, og identisk i disse to udgaver. Begge er illustreret med malerier af hedemalerne Hans Smidth og Christen Dalsgaard. I 1982-udgaven er de alle i sort-hvid, mens 1995-udgaven viser mange af malerierne i farver. I herværende nye udgave er teksten næsten identisk med 1982- og 1995-udgavenTeksten blev trykt første gang i og derefter i Samlede Værker. Bind 4, som findes på de fleste større biblioteker. Siden er den trykt som monografi i og . Her er teksten i moderne retskrivning, og identisk i disse to udgaver. Begge er illustreret med malerier af hedemalerne Hans Smidth og Christen Dalsgaard. I 1982-udgaven er de alle i sort-hvid, mens 1995-udgaven viser mange af malerierne i farver. I herværende nye udgave er teksten næsten identisk med 1982- og 1995-udgaven.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Torben Wendelboe

d. 18. dec. 2018

Dette optryk af Aakjærs Hedevandringer, 1915, er både tekst- og billedmæssigt en god hyldest til den hede som var, og et memento om at værne om de områder, som endnu resterer. Aakjær harstruktureret sin hedeskildring som et døgn på heden, så læseren får både skiftet mellem dag og nat og skildringen af de forskellige lokaliteter med deres af og til ganske dramatiske historie i énsum. Hedeskildringen er en af hans gode tekster, han er tæt på naturen, kigger hjemmevant ind i de fattige hjem, kender hedens historie og kan sin Blicher; der er både duft og vidsyn over dettebillede af den store natur og dens dyre- og menneskeliv, de fattige hedebønder og de omkringdragende "keltringer", taterne. Aakjær slutter med et bedrøvet, kritisk rids af hededyrkningen historie:"glæd dig, Jylland, du tabte en naturejendommelighed, du mistede dit urgamle særpræg, og fik som erstatning 100.000 favne pindebrænde!" De klassiske hedekunstnere Hans Smidth (med denaltovervejende del) og ChristenDalsgaards malerier, der gengives i både sort/ hvidt og farver, er god kunst i sig selv og akkompagnerer naturligvis Aakjær fremragende. Aakjærs velkendte hededigteindrammer skildringen: "Brød skal du hente fra muldmarkens bund,/vidsyn og fred på min drømmende hede".


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ejnar Vestergaard

d. 18. dec. 2018

Jeppe Aakjær starter sin vandring på torvet i Viborg, hvor han går rundt og iagttager de fremmødte hedebønder. Han går derefter ud over Alheden i sydvest og veksler mellem poetiskenaturbeskrivelser og mere nøgterne beretninger om hedeopdyrkningens historie, lokalhistoriske detaljer, ulvene og taterne. Til slut et udfald mod »lyngraseriet«, den alt for begejstrede opdyrkning,der satte alt for mange nybyggere på en umulig opgave. Desuden 5 digte. 25 malerier, gengivet i en brunlig tone, er fordelt rundt i bogen i et lidt tvivlsomt forsøg på at underlægge dem teksten -det nævnes først bag i bogen, at de er af Hans Smidth og Christen Dalsgaard. I øvrigt er bogen smukt og tydeligt trykt. Hedevandringer er skrevet i 1908, stod først i Frem i 1910 og kom som bog i1915. Det er en nydelse at læse lyrikeren og historikeren Aakjærs sprog, og det er tankevækkende, at han, længe før andre, med vægt kunne vise sociale, miljømæssige og økonomiske problemer ved enuhæmmet hedeopdyrkning.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. nov. 2020

af

af

Steffen Gordon Nielsen

d. 11. nov. 2020

Flot og relevant genudgivelse, der viser Jeppe Aakjærs fremsynethed med hensyn til naturbevarelse. For læsere interesserede i Aakjær eller de jyske landskaber.

"Hedevandringer" udkom første gang som en selvstændig udgivelse i 1915 og er Jeppe Aakjærs forsøg på at skildre sin barndoms natur. Siden midten af 1800-tallet havde landskaberne i Jylland gennemgået store forandringer. Med mottoet "Hvad udad tabes, skal indad vindes" blev heden forsøgt forvandlet til landbrugsjord, og man oprettede tusindvis af små hedebrug. Aakjær forudså at disse hedebrug ingen fremtid havde og argumenterede for, at de landskabelige værdier burde beskyttes. I bogen reflekterer Aakjær over heden og fortæller historier om røvere og tatere. Med forord af Søren Piper. Illustreret med Hans Smidths og Christen Dalsgaards malerier. Med original retskrivning.

Klassisk udgivelse, hvor Aakjær på vedkommende og ofte poetisk vis skildrer det jyske landskab og dens befolkning.

Værket findes bl.a. i Samlede Værker. Bind 4 (1919). Hedevandringer (1995) og Hedevandringer (1982) er i næsten samme format og indeholder samme illustrationer som nærværende udgave, men er gengivet i en dårligere kvalitet og med moderne retskrivning. Hedevandringer fra 2016 indeholder ikke illustrationer og er med moderne retskrivning. Tekster om Aakjærs syn på naturbevarelse er samlet i - men fri den jyske Mand for PrøjserskoveSamlede Værker. Bind 4 : Artikler og TalerHedevandringerHedevandringerHedevandringer- men fri den jyske Mand for PrøjserskoveVærket findes bl.a. i Samlede Værker. Bind 4 (1919). (1995) og (1982) er i næsten samme format og indeholder samme illustrationer som nærværende udgave, men er gengivet i en dårligere kvalitet og med moderne retskrivning. fra 2016 indeholder ikke illustrationer og er med moderne retskrivning. Tekster om Aakjærs syn på naturbevarelse er samlet i - men fri den jyske Mand for PrøjserskoveVærket findes bl.a. i Samlede Værker. Bind 4 (1919). (1995) og (1982) er i næsten samme format og indeholder samme illustrationer som nærværende udgave, men er gengivet i en dårligere kvalitet og med moderne retskrivning. fra 2016 indeholder ikke illustrationer og er med moderne retskrivning. Tekster om Aakjærs syn på naturbevarelse er samlet i - men fri den jyske Mand for PrøjserskoveVærket findes bl.a. i Samlede Værker. Bind 4 (1919). (1995) og (1982) er i næsten samme format og indeholder samme illustrationer som nærværende udgave, men er gengivet i en dårligere kvalitet og med moderne retskrivning. fra 2016 indeholder ikke illustrationer og er med moderne retskrivning. Tekster om Aakjærs syn på naturbevarelse er samlet i - men fri den jyske Mand for PrøjserskoveVærket findes bl.a. i Samlede Værker. Bind 4 (1919). Hedevandringer (1995) og Hedevandringer (1982) er i næsten samme format og indeholder samme illustrationer som nærværende udgave, men er gengivet i en dårligere kvalitet og med moderne retskrivning. Hedevandringer fra 2016 indeholder ikke illustrationer og er med moderne retskrivning. Tekster om Aakjærs syn på naturbevarelse er samlet i .


Berlingske tidende

d. 22. feb. 1983

af

af

Jens Kistrup

d. 22. feb. 1983


Kristeligt dagblad

d. 24. feb. 1983

af

af

Ove Sten Rasmussen

d. 24. feb. 1983


Vestkysten

d. 6. apr. 1983

af

af

Ulf Gudmundsen

d. 6. apr. 1983


Vendsyssel tidende

d. 9. mar. 1983

af

af

Sv. Th.

d. 9. mar. 1983


Aktuelt

d. 22. feb. 1983

af

af

hr

d. 22. feb. 1983