Bøger / faglitteratur til børn / undervisnings-materiale

Her er historien. Vikingerne!


Beskrivelse


Om vikingetidens folk dokumenteret ved arkæologiens resultater, runeindskrifter, sagn og historiske kendsgerninger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jytte Kjær Schou (børn)

d. 18. dec. 2018

På de kun 40 sider lykkes det virkelig P. P. at give et både nuanceret og let tilgængeligt indtryk af vikingerne. Der gøres opmærksom på de forskellige kilder, der findes til deres historie,og lidt om kildernes troværdighed, således at bogen ikke fremstår som den endelige sandhed, men inspirerer til selvtænkning. P. P. kommer ind på bl. a. de vigtigste fund, kristendommen, handelen ogde sociale og politiske forhold og giver dermed et dækkende billede af emnet. Derudover gør han en del ud af at »afglorificere« vikingerne og drage paralleller til forhold i vor tid, ligesom hanviser, hvordan nutiden har kommercialiseret vikingerne: et meget forfriskende historiesyn. Et kort over vikingernes rejseruter hjælper med til at lette overblikket, og de mange øvrige fineillustrationer (fotos og tegninger) tjener til yderligere uddybning af teksten. Er mere fyldig end Stig Hadenius: Vikingetiden, og kan læses fra 10-11 år. For alle børnebiblioteker.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Bang Petersen (skole)

d. 18. dec. 2018

På de kun 40 sider lykkes det virkelig P. P. at give et både nuanceret og farve - iøvrigt fremragende billedmateriale - får vi en gennemgang af vikingetiden, eller rettere af vikingerne. Dader ikke findes særlig meget nedskrevet på dansk fra denne periode, er de egentlige skriftlige kilder af udenlandsk oprindelse, og man får endnu en gang bekræftet, at udlandet ikke var særligvenligt stemt over for vore nordiske forfædre, og med rette: men det er spec. P. P.s mening, at læserne skal anskue fund i jorden og i vandet (eks.: vikingeskibene i Roskilde fjord) som vigtigerekilder. Bogen gør rede for tidens mange aspekter: hvornår, hvorfor og hvordan, og giver en fantastisk masse oplysninger af konkluderende art, der i forbindelse med en lærerstyret undervisning vilgive de elever, som bogen er beregnet for, en god portion viden om perioden. For lidt ældre elever, der i forvejen har en vis viden om vikingerne, kan bogen sagtens bruges som supplerende læsning.Det er P. P.magtpåliggende, at børnene får en fornemmelse af, at historie ikke bare er historien om stormændene (dem vi finder i gravene), men også handler om det almindelige menneske og trællen.Han trækker nogle - efter min mening - meget relevante paralleller op til vor tids mennesker og samfund. Velegnet fra ca. 3., måske 4. klasse, både på hylden og i sæt.