Bøger / faglitteratur / disputatser

Hertuger : at synes og at være i Augustenborg 1700-1850


Beskrivelse


Augustenborg på Als var fra 1651 til ca. 1850 centrum for de augustenborgske hertugers liv. Her udfoldedes et hofliv efter tidens standarder og bogen handler om selve det at være hertug og opføre sig hertugeligt.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. mar. 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 15. mar. 2005

Forfatteren, museumsinspektør ved Nationalmuseet og senest aktuel med den kulturhistoriske titel Ejdersted, vender sig mod adelen som stand eksemplificeret ved huset Augustemborg på Als hvis skiftende hertuger i perioden 1700-1850 ofte spillede store roller i det undertiden konfliktfyldte forhold mellem hertugdømmerne, Danmark og Det tyske rige. Bogens ærinde er dog ikke kun storpolitik, men lidt anderledes idet forfatteren analyserer og reflekterer over en nu fortidig samfundselites selvforståelse. Dens rolle i stort og småt, på Augustenborg Slot m/tilhørende besiddelser, som herskab, dens forhold til undersåtter, til kongen og ikke mindst til egen placering og position i såvel dansk som europæisk, især tysk, aristokrati med deraf følgende kodekser, forskrifter om man vil, om moral, ærlighed, ædelmodighed, troskab, mod m.m. "Noblesse oblige" eller at adel så sandelig forpligter og har forpligtet afdækkes i en grundig fremstilling der bygger på en nyskrivning og fordanskning af forfatterens engelsksprogede ph.d.-afhandling. Med sit indhold af kultur-, lokal- og "almindelig" historie tegner der sig en udgivelse med måske tilsvarende bred appel udover faghistorikerkredse Bogen synes på forhånd kun at fordre almindelig nysgerrighed og interesse!.


Berlingske tidende

d. 23. juni 2005

af

af

Kristian Hvidt

d. 23. juni 2005


Sønderjysk månedsskrift

2006, nr. 3

af

af

KF

2006, nr. 3


Sønderjyske årbøger

2007

af

af

Jan Drees

2007


Folk og kultur

2006

af

af

Inge Adriansen

2006


Fortid og nutid

2006, h. 1

af

af

Thomas Lyngby

2006, h. 1


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 166 (2005)

af

af

Rasmus Thestrup Østergaard

Nr. 166 (2005)