Bøger / faglitteratur / statistikker

Hjemløshed i Danmark 2015 : nationalen kortlægning


Beskrivelse


SFI gennemfører i uge 6 2015 ’Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2015’ for Socialstyrelsen. Kortlægningen gennemføres ved samme metode som de tidligere kortlægninger i 2007, 2009, 2011 og 2013. Cirka 1400 lokale sociale tilbud og myndighedsenheder bedes om at udfylde et to-siders spørgeskema for hver enkelt person, der befinder sig i en hjemløshedssituation, og som tilbuddet eller enheden har kontakt med eller kendskab til i uge 6. En kontrol for dobbelttællinger foretages ved hjælp af CPR-numre og/eller initialer, samt øvrige oplysninger. Der foretages opgørelser af antallet af hjemløse i forskellige hjemløshedssituationer, som fx dem, der overnatter på gaden, natvarmestuer, herberger, og dem som overnatter midlertidigt hos familie og venner. Det belyses, hvordan omfanget og karakteren af hjemløshed har ændret sig siden den sidste kortlægning. Der foretages kommunevise opgørelser fordelt på hjemløshedssituationer og for udviklingen i omfanget af hjemløshed i kommunen over tid. Der belyses også en række øvrige forhold som forsørgelsesgrundlag, psykisk sygdom, misbrug, sociale indsatser og årsager til hjemløsheden. SFI afrapporterer kortlægningens resultater august 2015.

Informationer og udgaver