Bøger / faglitteratur

Holdingterapi : en tilknytningsterapi


Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. mar. 2005

af

af

Jytte Bræmer

d. 9. mar. 2005

Holding er en terapiform rettet mod børn med forskellige former for tilknytningsforstyrrelser. Bogen beskriver det teoretiske fundament for terapiformen, teorier om menneskets tilknytningsevne og -behov, hjernens og instinkternes rolle i sammenhængen. Vi får detaljeret beskrevet holdingmetoden, hvor barnet trods modstand holdes fast i som oftest morens favn, mens der etableres en intens øjenkontakt, og hvor der tales om svære faser og problemstillinger i barnets tidlige liv. Adoptivbørn, der ofte har tidlige tilknytningsforstyrrelser er en gruppe, hvor mange forældre har haft stor udbytte af terapiformen. Også andre forstyrrelser som tvangstanker, autisme, børnedepression, opmærksomhedsforstyrrelser og DAMP kan positivt påvirkes af holdingterapien. Endelig er der de mange situationer, hvor moren fx pga. fødselsdepression eller andre kriser i barnets første måneder har haft svært ved at etablere tætte bånd til barnet. De teoretiske afsnit er iblandet personlige beretninger fra både børn og voksne, der har haft stor glæde af metoden. Bogen vil få en stor og bred målgruppe, både fagfolk og forældre vil tage imod denne grundbog med glæde, da der i bogform på dansk kun er den efterhånden gamle Prekops: Hold om mig (91/46).


Bibliotekernes vurdering

d. 19. jan. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 19. jan. 2012

For psykologer, sundhedsplejersker, læger, pædagoger og andre, der professionelt beskæftiger sig med børns udvikling. Den er på et niveau og i en form, så også mange forældre vil læse med.

Bogen er en 2. udgave af bogen fra 2005 om holdingterapien. En terapiform, der kan hjælpe børn med tilknytningsforstyrrelser, børn med autisme, DAMP og andre udviklingsforstyrrelser. Det er en meget konkret fysisk terapiform, der kort fortalt går ud på at holde barnet fast, også selv om det gør voldsomt modstand, fastholde øjenkontakt mens man snakker om de ting, der er ubehagelige og vigtige emner i relationen og i barnets liv generelt. Bogen er en gennemgang af det teoretiske fundament bag metoden og en beskrivelse af en masse sammenhænge, hvor metoden kan anvendes med succes. Bogens afsnit af skrevet af forskellige fagpersoner, og den er iblandet en lang række cases, hvor forældre og børn fortæller om, hvordan og hvorfor de har brugt metoden, og hvad den har betydet for dem.

Bogen er efterspurgt på bibliotekerne. Der er tilføjet 3 nye kapitler, og en del af de øvrige er gennemskrevet, således at den nye viden, der er kommet til siden, er inddraget. Desuden er casene fulgt op, så man hører, hvordan det er gået børnene siden - og det er ofte børnene selv, der fortæller. 1. udgaven er stadig anvendelig som en præsentation af metoden, men denne 2. udgave kvalificerer den.

En præsentation af en terapiform egnet til børn med udviklingsforstyrrelser af forskellig art.


Ugeskrift for læger

Årg. 168, nr. 7 (2006)

af

af

Gideon Zlotnik

Årg. 168, nr. 7 (2006)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 43, nr. 1 (2006)

af

af

Eivind Fruelund

Årg. 43, nr. 1 (2006)


Matrix

Årg. 23, nr. 3 (2006)

af

af

Birgit Erichsen

Årg. 23, nr. 3 (2006)


Adoption og samfund

Årg. 29, nr. 3 (2005)

af

af

Therese Høeg Jacobsen

Årg. 29, nr. 3 (2005)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 42, nr. 5/6 (2005)

af

af

Eivind Fruelund

Årg. 42, nr. 5/6 (2005)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 3 (2013)

af

af

Grete Binger

Årg. 50, nr. 3 (2013)