Bøger / faglitteratur

Hvad er Socialantropologi


Beskrivelse


Socialantropologi er studiet af kulturel variation. Denne bog giver et indblik i metoder og teoretiske perspektiver inden for socialantropologien og viser, hvorledes dette felt, kan være med til at illustrere, at verden er både rigere og mere kompleks, end vi ofte forestiller os.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. aug. 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 12. aug. 2005

Introduktion til socialantropologi for interesserede udenforstående. Bogen falder i to hoveddele. Den ene gennemgår arbejdsområde, teori, metode, historie. Den anden består af tre eksempler, hver repræsenterende et niveau. Socialantropologi beskæftiger sig med menneske, kultur og samfund. Ifølge forfatteren det samme som kulturantropologi. Bogen gennemgår afgrænsninger og overlapninger til fx samfundsvidenskab. Den beskriver socialantropologiens historiske udvikling og ser dens opblomstring som en konsekvens af bl.a. globaliseringen, internationaliseringen af medier samt livsstilsændringer. De teoretiske afsnit inddrager socialantropologiens teoretikere som Boas, Spencer, Malinowski, Goffman og andre. De tre eksemplariske eksempler bevæger sig fra socialantropologiens mindsteenhed, reciprocitet (relationer mellem mennesker), over slægtskab til større grupper og identifikation. Stilen er humoristisk og kærligt-kritisk til faget. De forskellige syn og praksis sættes op mod hinanden. Bogen er skrevet i et alment forståeligt sprog med mange illustrerende eksempler og underholdende anekdoter. Sammen med lommeformatet lever det op til forfatterens erklærede målgruppe: den "oplyste almenhed". Forfatteren er norsk professor, f. 1962, cand.polit. Han har skrevet adskillige bøger. To er oversat til dansk, senest Øjeblikkets tyranni (2002).


Undervisere.dk

Årg. 2, feb. (2008)

af

af

Gunnar Green

Årg. 2, feb. (2008)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 22, nr. 2 (2006)

af

af

Helle Høstrup

Årg. 22, nr. 2 (2006)


Nord nytt

2007, nr. 99

af

af

Lill Eilertsen

2007, nr. 99