Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Hvordan fungerer EU?


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2005

af

af

Kent Skov

d. 14. nov. 2005

Ny grundbog om EU som primært er beregnet til undervisning i gymnasiet, handelsgymnasier og tekniske gymnasier. Bogen er struktureret i otte hovedkapitler om EU's institutioner, historie og opbygning, så den er velegnet til netop lektionsbrug, men er netop tilrettelagt på en så tilgængelig og overskuelig måde, at den også kan anvendes som en generel introduktion for den alment interesserede. Bogens hovedafsnit omhandler først en definition af EU og EU's særlige status som en blanding af overstatslig myndighed og international organisation. Så følger kapitlerne om EU's opbygning, historie, regler og beslutningsprocesser. Dernæst afsnit der omhandler Danmarks beslutningsproces om EU-forhold og EU's funktion samt et appendiks om den forfatningstraktat, der som bekendt er sat i bero. Sidste del af bogen består af de redskabsmæssige afsnit: Forkortelser og begreber, en selektiv og lidt tilfældig litteraturliste, et stikordsregister og en pæn samling internetadresser, der både omfatter EU-kommissionens officielle institutioner, interesseorganisationer og politiske partier samt udvalgte informationssteder. PN er forsker i EU-forhold på Handelshøjskolen i Kbh. Han og andre har skrevet andre grundbøger om EU, men denne er et godt valg til de biblioteker, der mangler noget seriøst og opdateret om emnet her i "tænkepausen".